Pokud se Vám tento email nezobrazuje správně, použijte prosím následující odkaz:
http://www.poettinger.at/newsletter/poettinger_nl_nr122_cz.html

PÖTTINGER PÖTTINGER Newsletter CZ+SK č. 122, 07/2018


Při zakládání porostů se stále více využívají technologie, které se označují jako minimalizační. Výhodou u těchto technologií je především zvyšování obsahu organické hmoty v půdě, zlepšování půdní struktury, lepší hospodaření s půdní vláhou a udržení výnosu plodin při možné redukci přímých nákladů. Významné postavení v těchto technologiích zaujímají radličkové podmítače SYNKRO a diskové podmítače TERRADISC.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Bílý, Juraj Kandera

Navštivte PÖTTINGER

PÖTTINGER auf Facebook
Radličkové podmítače a kypřiče SYNKRO
Klasickým nástrojem půdoochranného obdělávání je radličkový podmítač. Vmísení zbytků po sklizni do povrchu půdy zvyšuje úrodnost půdy a chrání před erozí. SYNKRO ve dvoj- nebo trojnosníkovém provedení s různými opěrnými válci vytváří ideální podmínky klíčení semen plevele, vytroušeného obilí a meziplodin.
Zobrazit celý prospekt »
PÖTTINGER oslavil Mezinárodní světový den mléka
1. června 2018 proběhl Světový den mléka a proto jsme vyrobili krátký klip na téma "kvalita krmiva", protože šťastná kráva je základem pro nejlepší mléko.
Spustit video »

   Technika z Rakouska v českých podmínkách
V okrese Semily v Libereckém kraji má v nadmořské výšce 500 metrů nad mořem své sídlo ZEFA Levínská Olešnice a.s. V čisté přírodě podhorské oblasti je tento zemědělský podnik zaměřený na chov masného skotu za účelem produkce zástavu.
Zobrazit celý článek »
  

Veľkoplošná technika v horských podmienkach
„Pred nákupom novej techniky na zber krmovín pred dvoma rokmi sme si v prvom rade urobili prieskum trhu a na základe dopredu stanovených pravidiel prebiehalo výberové konanie. Medzi hlavné kritériá patrila kvalita, potom cena a servisné podmienky. Celkom sme vtedy zakúpili osem moderných výkonných strojov a nebola náhoda, že sme zvolili značku Pöttinger,“ uviedol Ing. Július Gašpír, konateľ spoločnosti VJARSPOL, s.r.o., Nitrianske Pravno.
Zobrazit celý článek »

   Nesené pluhy SERVO 35 / 35 NOVA / 35 PLUS / 35 NOVA PLUS
Pětiradličný pluh SERVO 35 S PLUS NOVA pracuje v agregaci s traktorem JD 7530 (175 k). Nesený pluh s možností plynulého nastavení pracovního záběru využívají v ZEPO Bořitov od roku 2015, a to především při orbě menších a nepravidelných pozemků. Roční výkonnost pluhu je přibližně 300 ha.
Zobrazit celou prezentaci »
  

Kalibrace senzoru oje senážních vozů
Správné nastavení stroje rozhodujícím způsobem ovlivňuje spolehlivost a životnost stroje, kvalitu práce nebo čistotu sklízeného materiálu.
Zobrazit celý článek »
Diskové žací kombinace NOVACAT A10 ED / RCB COLLECTOR
Žací kombinace NOVACAT A10 má další přírůstky - NOVACAT A10 ED COLLECTOR s prstovými lamači a shazovacími pásy a NOVACAT A10 RCB COLLECTOR s mačkacími válci a shazovacími pásy. Také nový koncept umožňuje rychlou (de)montáž zařízení pro úpravu pokosu i shazovacích pásů jedním pracovníkem bez nutnosti použití nářadí! Všechna provedení jsou vybavená hydraulickým nastavením odlehčení žacích jednotek.
Zobrazit celý článek »

  S přátelským pozdravem  
 
Zdeněk Bílý
Kontaktní»
Juraj Kandera
Kontaktní »
 
   
 

Tiráž

Vydavatel & Vlastník média
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
http://www.poettinger.at
Tel: +43 7248 600-0
E-Mail: info@poettinger.at

 

Vedení firmy:
Dr. Markus Baldinger, Mag. Gregor Dietachmayr, DI (FH) Jörg Lechner, Mag. Herbert Wagner, Mag. Wolfgang Moser
Identifikační čísla:
FN: 100969 i Landesgericht Wels
UID: ATU22260005
DVR 00907860

 
   
 

Magazín vydává a za obsah je zodpovědný
Ing. Zdeněk Bílý, Ing. Juraj Kandera
A. Pöttinger spol. s r. o.
Zámečnická 5
602 00 Brno
pottinger@pottinger.cz

Zpětné ohlasy
Těšíme se na vaše zpětné ohlasy z tohoto vydání. Vaše případné náměty prosím odešlete na adresu
pottinger@pottinger.cz

 
   
 

Odhlášení
V případě že nemáte zájem o další čísla elektronického magazínu pošlete upozornění na adresu http://www.poettinger.at/cs_cz/Newsroom/Newsletter

Ochrana dat
Vaše údaje jsou interně zpracovány a nebudou předány třetím osobám