Dvourotorový shrnovač TOP 652

Dvourotorový shrnovač TOP 652

Hospodárně s nízkým požadavkem příkonu.

Cenově dostupný stranový shrnovač je vybavený řízeným podvozkem zadní nápravy - stroj následuje při průjezdu zatáčkou stopu traktoru. Stabilní trubkový třmen do spodních táhel závěsu traktoru s maximálním úhlem zatočení 66°. TOP 652 s pracovním záběrem 6,40 m má přední rotor (průměr 3,00 m) s deseti hrabicemi a zadní rotor (průměr 3,15 m) s dvanácti hrabicemi. Minimální energetická náročnost stroje je 60 k.

Kopírování par excellence se systémem MULTITAST

Pětikolový podvozek s čelním kopírovacím kolečkem (základní výbava) garantuje v kombinaci s výkyvným uložením rotoru jeho klidný chod v různých podmínkách. Nastavitelné čelní kopírovací kolečko MULTITAST reaguje na nerovnosti těsně před prsty a eliminuje kolize prstů s kameny a nečistotami. Velká vzdálenost mezi koly podvozku pro klidný chod stroje. Kolečka jsou pro rychlou reakci na nerovnosti v blízkosti prstů. Ohledně kopírování nerovností nelze dělat kompromisy, neboť výskyt nečistot v krmivu snižuje užitkovost zvířat.

Rotory TOPTECH

Jedinečný koncept firmy PÖTTINGER - velký průměr vodící dráhy i rozteč uložení ramen. Tato konstrukce propůjčuje rotorům maximální stabilitu při nízkém zatížení vodící dráhy a uložení ramen. Krátké profilované hrabice pro minimalizaci jejich zatížení na krut a na ohyb. Dráha s možností jejího nastavení pro přesné vedení hrabic dle podmínek nasazení.
Pohon v mazacím tuku s celoživotní náplní.

Prachotěsná konstrukce - není nutná výměna ani kontrola oleje. Z toho plyne velká výhoda - TOPTECH PLUS nemá problémy s netěsností rotoru! Minimální nároky na technickou údržbu.

Spolehlivost s dlouhou životností - počítačem optimalizované vodící dráhy pro plynulé vedení řídicích válečků. Bez silného stoupání vedení válečků, takže vodící hřídele mění svou pozici lehce a jemně. Vodicí válečky s uzavřenými kuličkovými ložisky bez nutnosti údržby. Velká rozteč uložení ramen pro klidný chod rotoru. Krátké profilované hrabice pro minimalizaci jejich zatížení na krut a na ohyb.

Komfort a hospodárnost

Dopravní výška s namontovanými hrabicemi je u TOP 652 vždy pod 4 m. Bezproblémová doprava bez nutnosti demontáže hrabic. Pro snížení rozměrů při dopravě nebo při odstavení jsou však všechny hrabice demontovatelné. Úspora času při zvýšení produktivity při sklizni. Pro ovládání shrnovačů dostačuje 1 jednočinný hydraulický přípoj. Díky zdokonalení hydraulického systému může být TOP 652 provozovaný s traktory s velmi nízkými hydraulickými tlaky. Při obrátce a při přepravě se oba rotory zdvihají a sklápějí pomocí sekvenčního řízení jeden za druhým.

Podklady pro tisk:

Podklady pro stažení