Optimálne rozdrobenie a zapravenie  pozberových zvyškov po kukurici

Optimálne rozdrobenie a zapravenie pozberových zvyškov po kukurici

TERRADISC od firmy Pöttinger

Pri zbere kukurice je charakteristické veľké množstvo pozberových zvyškov. Svetový priaznivý vývoj ceny kukurice vplýva na čoraz častejšie zaraďovanie kukurice do osevných postupov. 

Časté zastúpenie kukurice v osevných postupoch spôsobuje vysoké zaťaženie pôdy hubovými chorobami a škodcami. Hubovité ochorenia majú podstatný vplyv na výnos a kvalitu porastov. Tieto choroby sa môžu nachádzať v pôde aj po dobu troch a viac rokov. Samotné baktérie húb sa nachádzajú aj v pozberových zvyškoch, čo je veľmi nebezpečné pre nasledujúce plodiny. V takýchto podmienkach sa hubovité choroby začínajú šíriť pri vyšších teplotách od 15°C.

Všetky rastlinné zvyšky musia byť rozrušené a premiešané v hornej vrstve pôdy, čo zabezpečí lepšie a rýchlejšie rozloženie organickej hmoty. Alphou a Omegou po zbere je včasné  a priame spracovanie strniska podmietkou.

Pozberové zvyšky po kukurici a organickú hmotu je potrebné dokonale podrviť a premiešať. Je to veľmi účinný mechanický boj proti chorobám a škodcom.

Diskový podmietač TERRADISC od firmy Pöttinger dokáže zabezpečiť svojou konštrukciou veľmi kvalitné podrvenie a zapravenie pozberových zvyškov po kukurici, čím sa stáva veľmi vhodným strojom, ktorý zabezpečuje mechanický boj proti chorobám a škodcom v pôde.


TERRADISC 3000

Nasadenie po kukurici

Optimálne rozdrobenie a zapravenie pozberových zvyškov

Viac informácií o diskových podmietačoch TERRADISC »