ALPHA MOTION - revoluce v žací technice

ALPHA MOTION - revoluce v žací technice

Zemědělec

Technika čelně nesených žacích strojů alpha-motion se zakládá na propracované kinematice nosného rámu. Základním principem závěsu alpha-motion je snaha o zachování konstantního přítlaku na žací lištu bez ohledu na změnu její polohy (+/–250 mm).


PDF-Document