Vliv úpravy pokosu vojtěšky na rychlost jejího vysychání při senážování

Vliv úpravy pokosu vojtěšky na rychlost jejího vysychání při senážování

Stále platný odborný test

Příjem a výdej vody je u rostlin v rovnováze. Obsah vody je konstantní, odpar vody z rostlin je regulován průduchy a je závislý na dodaném množství vody a také na povětrnostních podmínkách. Když je stonek při sklizni odsečen, je přerušen transport vody z kořenů a nastává proces vysychání. Z fyzikálního hlediska probíhá úbytek vody ve třech intervalech: odpařování, úbytek vody z cévních systémů rostlin a mezibuněčných prostorů a úbytek vody vázané v buňkách a buněčných blanách.


PDF-Document