Ing. Ján Kopšo, predseda PD Vršatec v okrese Ilava

Ing. Ján Kopšo, predseda PD Vršatec v okrese Ilava

Rozhodujúci je zber krmovín pre zabezpečenie krmovinovej základne pre celkom asi 1 250 kusov dobytka.


Ing. Ján Kopšo, predseda PD Vršatec v okrese Ilava

„Stroje Pöttinger nás zaujali kvalitnou, plynulou a rýchlou prácou hneď pri prvom stretnutí. Susedný podnik nám vypomáhal formou služby zhrňovačom EUROTOP 651 a po praktických skúsenostiach sme sa rozhodli pre túto značku. Prvým strojom bol zhrňovač EUROTOP 651 v roku 2007. Ďalšiu skupinu strojov sme zakúpili o rok neskôr, a to žacie stroje NOVACAT 305 H a NOVACAT 306 F alpha-motion, obracač HIT 810 N, samozberací voz FARO 6300 L a polonesený pluh SERVO 65 NOVA PLUS. Po dobrých skúsenostiach sme neskôr zakúpili druhý čelne nesený diskový  žací stroj NOVACAT 301 F ED alpha-motion s kondicionérom a voz JUMBO 6600 L,“ uviedol Ing. Ján Kopšo, predseda PD Vršatec v okrese Ilava.

Družstvo hospodári na výmere 1 560 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 854 ha je ornej a 706 ha sú trvalé trávne porasty. Z ornej pôdy pripadá 320 ha na trávne porasty, väčšinou sa jedná o svahy, takže zatiaľ sa neplánujú vracať k ich obnove na ornú pôdu. Trávne porasty využívajú v družstve na pasenie, časť zbierajú na senáž a seno.

Na zvyšnej ornej pôde pestujú obilniny, predovšetkým ozimnú pšenicu, repku, kukuricu na siláž i na zrno, lucernu a na pár hektároch cukrovú repu. Rozhodujúci je však zber krmovín pre zabezpečenie krmovinovej základne pre celkom asi 1 250 kusov dobytka, z toho je stádo 355 holštýnskych dojníc s priemernou úžitkovosťou cez 7 000 kg mlieka. Na farme Mikušovce sa starajú taktiež o stádo mäsového dobytka plemena limousin. Viac ako päťdesiat percent tržieb v PD Vršatec prináša živočíšna výroba, takže vybavenie modernou a výkonnou technikou bolo nevyhnutnou podmienkou pre ďalší rozvoj družstva a udržanie efektívneho chovu dobytka.

„Žacie stroje sú na svahoch veľmi stabilné a spoľahlivé. Pracujú bez porúch, čelne nesený žací stroj NOVACAT 306 F alpha-motion výborne kopíruje terén, takže pokos je čistý a porast dobre vykosený i na malých parcelách, ktorých máme väčšinu. Rovnako výkonné a spoľahlivé stroje v našom teréne sú obracač a zhrňovač. Taktiež obidva samozberacie vozy sú vhodné pre prevádzku na menších parcelách i veľkých plochách. Rýchlo pozbierať pokosenú hmotu a odviezť z poľa je hospodárna varianta zberu krmovín, ktorá sa nám osvedčila,“ povedal Ing. Ján Kopšo, predseda PD Vršatec v okrese Ilava.