Kvalitně kopíruje terén

Kvalitně kopíruje terén

Technika čelně nesených žacích strojů alpha-motion se zakládá na propracované kinematice aktivního osného rámu.

Základním principem závěsu alpha-motion je snaha o zachování konstantního přítlaku na žací lištu bez ohledu na změnu její polohy v rozsahu ±250 mm.