Praxe potvrzuje udávané přednosti

Praxe potvrzuje udávané přednosti

Za zkušenostmi prvního uživatele žací kombinace NOVACAT S12 v ČR.

Trendy, jimiž se ubírá moderní zemědělství, mohou být různé. Naše praxe úspěšně přebírá modely, které již delší dobu fungují například v Německu. Někteří chovatelé hospodářských zvířat se zaměřují pouze na činnost ve stájích a práce na poli kompletně přenechávají podniku služeb. Dobře vybavený poskytovatel služeb odvede své úkoly rychle a v požadované kvalitě. K takovým profesionálům patří i Petr Miksa, jehož podnik Farma Miksa se věnuje poskytování služeb již mnoho let.