RADLIČKOVÉ PODMÍTAČE SYNKRO série 1020 a 1030

RADLIČKOVÉ PODMÍTAČE SYNKRO série 1020 a 1030

Pokyny pro odpovídající nastavení stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!


Obr. 1 - Hloubka a rovnoměrnost zpracování půdy rozhodujícím způsobem ovlivňuje výsledek práce radličkového podmítače. Podle druhu půdních a klimatických podmínek je zapotřebí stroj odpovídajícím způsobem pro příslušnou práci nastavit. U nové řady radličkových podmítačů Pöttinger Synkro série 1020 a 1030 lze provést příslušná nastavení jednoduše a rychle.

 


Obr. 2 - Slupice radličky je možno nastavit ve dvou polohách. Při ostrém, agresivním postavení sklonu radličky dochází k rychlejšímu vniknutí radličky do půdy a stroj je v zahloubené poloze udržován i během práce. Ostré, agresivní postavení sklonu radličky se doporučuje při zpracování přeschlé zhutněné půdy. V uvedené poloze slupice jsou stroje dodávány z výrobního podniku. Strmá poloha sklonu slupice je dána polohou šroubu M12x70, který se nachází blíže hlavnímu upevňovacímu šroubu M20x80. Vzdálenější volný otvor od hlavního upevňovacího šroubu slouží pro tupé nastavení sklonu radličky.

 


Obr. 3 - Tupé nastavení sklonu vniknutí radličky do půdy volíme na lehčích půdách, kde není zapotřebí využívat agresivní postavení sklonu radličky slupice. Tupá poloha sklonu radličky je dána polohou šroubu M12x70, který se nachází dále od hlavního upevňovacímu šroubu M20x80. Volný otvor blíže hlavnímu upevňovacímu šroubu slouží pro ostré nastavení sklonu radličky.

 


Obr. 4 - U radličkových podmítačů se nejčastěji používají tři typy radliček. Radlička Classic je základní ekonomická varianta radličky. Radlička je dodávána pod objednacím číslem 9762.50.015.1 a ke slupici je upevněna dvěma šrouby M12x85 s objednacím číslem 105.926 a maticemi 122.208.

 


Obr. 5 - Radlička Durastar má objednací číslo 9762.50.027.1. Špička radličky je opatřena karbidovou destičkou a po stranách je nanesena tvrzená přídavná návarová vrstva materiálu. Ke slupici je radlička upevněna dvěma šrouby M12x85 s objednacím číslem 105.926 a maticemi 122.208. Radlička vykazuje 2-3 násobnou životnost proti radličce Classic.

 


Obr. 6 - Prémiová řada radliček je označena názvem Durastar Plus. Radlička vykazuje 6-8 násobnou životnost proti radličce Classic a doporučuje se pro stroje s velkou plošnou výkoností. Objednací číslo radličky je 9791.50.031.0. Špička radličky a stranové klíny radličky jsou opatřeny karbidovými destičkami a tělo radličky je vyrobeno ze silného otěruvzdorného materiálu. Ke slupici je radlička upevněna rovněž dvěma šrouby M12x85 s objednacím číslem 105.926 a maticemi 122.208.

 


Obr. 7 - Nad radličkou je vždy umístěn usměrňovací plech, který usměrňuje proud toku půdy od radličky buď doleva anebo doprava a způsobuje dobré promísení půdy. Usměrňovací plech je upevněný ke slupici jedním šroubem M12x85 s objednacím číslem 105.926 a maticí 122.208. Velmi důležité je, aby přes upevňovací otvor mezi slupicí a usměrňovacím plechem byla vložena teflonová podložka pod objednacím číslem 167.607, která zabraňuje praskání kaleného usměrňovacího plechu a upevňovacího šroubu.

 


Obr. 8 a 9 - Pro hloubkové kypření se používá pouze radlička s usměrňovacím plechem bez namontovaných stranových křídel. Díly jsou namontovány na slupici a zpracování půdy se provádí až do hloubky 30 cm. Na tělese slupice jsou umístěny dva otvory, které slouží pro upevnění stranových křídel. Stranové křídlo je upevněno ke slupici pouze jedním šroubem M16x65 pod objednacím číslem 103.367 a maticí 122.110. Otvor blíže špičce radličky slouží pro rovinné plošné zpracování půdy s menší hloubkou zpracování (podmítka). Otvor dále od špičky radličky slouží pro upevnění křídla pod větším sklonem, který zabezpečuje lepší míchací efekt zpracovávané půdy a větší stabilitu pracovní hloubky stroje při zpracování přeschlých a utužených půd. Při nastavení většího sklonu úhlu radličky je dobré současně nastavit i hlubší zpracování půdy.

 


Obr. 10 a 11 - Stranová křídla upevněná do otvoru blíže hrotu radličky zajišťují ploché celoplošné zpracování půdy.

 


Obr. 10 a 11 - Stranová křídla upevněná do otvoru blíže hrotu radličky zajišťují ploché celoplošné zpracování půdy.

 


Obr. 12 a 13 - Stranová křídla upevněná do otvoru dále od hrotu radličky zajišťují větší míchací efekt půdy a hloubkovou stabilitu i při zpracování utužené půdy.

 


Obr. 12 a 13 - Stranová křídla upevněná do otvoru dále od hrotu radličky zajišťují větší míchací efekt půdy a hloubkovou stabilitu i při zpracování utužené půdy.

 


Obr. 14 - Stranová křídla jsou konstrukčně upevněna na slupici pomocí jednoho šroubu pro jejich rychlou demontáž resp. přestavení. Standardně jsou se strojem dodávána stranová křídla Classic, která jsou určena pro běžné podmínky zpracování půdy. Stranová křídla Durastar jsou opatřená tvrzeným otěruvzdorným návarem a vykazují vyšší životnost. Pro dvojnosníkový podmítač (série 1020) se stranová křídla dodávají pod následujícími objednacími čísly 9781.50.020.0 – levé křídlo, 9781.50.020.0 – levé křídlo tvrzené a 9781.50.030.0 – pravé křídlo, 9781.50.023.0 – pravé křídlo tvrzené. Pro trojnosníkový podmítač (série 1030) jsou stranová křídla dodávána pod objednacím číslem 9762.50.020.2 – levé křídlo, 9762.50.023.1 – levé křídlo tvrzené a 9762.50.030.2 – pravé křídlo, 9762.50.024.1 – pravé křídlo tvrzené.

 


Obr. 15 - Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Zpracoval: Josef Vlach