Pomocí narůstající digitalizace v zemědělské technice je stále důležitější propojit jednotlivé systémy a vytvořit standardy napříč výrobci. Výměna dat mezi jednotlivými komponenty je možná díky kooperaci firmy PÖTTINGER s různými poskytovateli služeb a přináší praktikům mnoho výhod. oho výhod. AGRIROUTER

Snadná a bezpečná výměna dat  

Agrirouter je projekt společnosti DKE Data GmbH a Co. KG, asociace několika výrobců zemědělských strojů, která zahrnuje také společnost PÖTTINGER. Cílem Agrirouteru je umožnit standardizovanou a především bezpečnou výměnu dat mezi zemědělskými stroji nezávislými na výrobci a širokou škálou zemědělského softwaru. Tato platforma pro výměnu dat výrazně snižuje počet datových rozhraní. Přednosti pro zemědělce jsou jasné: Lze zabránit problémům s konverzí a ztrátě dat.

 

Agrirouter se stará pouze o přenos dat - žádná data nejsou uložena. Uživatel si ponechává plnou kontrolu nad svými daty. Využívání Agrirouterů zjednodušuje provozní procesy, snižuje administrativní zátěž a tím zlepšuje ziskovost zemědělského podniku.  

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách DKE Data:

www.dke-data.com  


AEF ISOBUS

AEF - iniciativa zemědělské techniky  

Jako jeden ze sedmi výrobců zemědělské techniky patří PÖTTINGER k zakladatelům a klíčovým členům AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). AEF se vyvinula do centrální a nezávislé, mezinárodní paltformy pro elektronické systémy v zemědělské technice. Přitom hraje důležitou roli strukturovaná a koordinovaná spolupráce a realizace elektronických standardů (např. ISOBUS).


ISOBUS standardizuje po celém světe elektronickou komunikaci mezi traktorem a připojeným strojem, ale také přenos dat mezi jejich mobilními systémy a zemědělským kancelářským softwarem. Zda jsou vzájemně kompatibilní závisí na výkonu terminálu a stroje, jakož i na možnostech instalovaných zařízení.

 

Test konformity AEF

Der Tento test je základem pro certifikaci.

AEF schválené, nezávislé laboratoře certifikují komponenty ISOBUS.

Certifikační značka AEF znamená prověřené výrobky, které splňují standard ISOBUS.

Databanka AEF

Online nástroj, který je přístupný všem uživatelům po celém světě. Tak mohou být vyvolány informace o kompatibilitě různých strojů a komponentů všech v databance zastoupených značek a výrobců a rovněž detailní informace o certifikovaných produktech.

Využití databanky AEF je pro konečného zákazníka bezplatné.

Více na:

www.aef-online.org


SEED COMPLETE

Setí a hnojení pro specifické oblasti

SEED COMPLETE od firmy PÖTTINGER umožňuje využít stávající mapování pro setí a hnojení. Výsevek osiva a hnojiva je přizpůsobený prostřednictvím dříve vytvořených aplikačních map cíleně pro specifické půdní podmínky a potenciál výnosu. Stroj zaznamenává použité množství pro další mapování nebo sledovatelnost. Probíhající údržba půdních map umožňuje udržitelné zvýšení efektivity v celkovém provozu.

Výhody

  • Začátek a konec setí na úvratích řízený systémem GPS s možností nastavení šířky úvratí.
  • SEED COMPLETE zohledňuje rozdílný výnosový potenciál půdy při setí každého pozemku.
  • Výsevek nastavitelný dle požadovaného počtu jedinců na m².
  • Cílené využití technologií setí, hnojení a postříků s úsporou variabilních nákladů až 5 procent, nebo až do výše 50 €/ha.


Cookies usnadňuje poskytování našich webových stránek. Využitím našich služeb, souhlasíte s tím, že můžeme použít cookies. Více informací