Som følge af den tiltagende digitalisering inden for landbrugsteknologi bliver det stadig vigtigere at forbinde de forskellige systemer med hinanden og at etablere standarder på tværs af de forskellige producenter. Dataudvekslingen mellem de forskellige komponenter muliggøres af PÖTTINGERs samarbejde med kompetente tjenesteudbydere og giver de praktiske aktører mange fordele.


agrirouter

Nem og sikker udveksling af data   

Agrirouter er udviklet af DKE Data GmbH og Co. KG, en sammenslutning af flere producenter af landbrugsteknologi, herunder PÖTTINGER. Målet med agrirouter er at muliggøre en standardiseret og først og fremmest sikker dataudveksling mellem landbrugsmaskiner fra forskellige producenter og mange forskellige typer landbrugssoftware. Denne dataudvekslingsplatform medfører en væsentlig reduktion af antallet af datainterfaces. Fordelene for landmanden er indlysende: Konverteringsproblemer og datatab kan forhindres.

 

 

agrirouter tager sig kun af datatransporten – der lagres ingen data. Brugeren bevarer den fulde kontrol over sine data. Anvendelsen af agrirouter forenkler driftsprocesserne, reducerer administrationsomkostningerne og forbedrer dermed et landbrugs rentabilitet. 

Du kan finde flere oplysninger på DKE Datas websted:

www.dke-data.com  


AEF ISOBUS

AEF – et landbrugsteknisk initiativ  

PÖTTINGER er en af de syv producenter af landbrugsmaskiner og kernemedlemmer, der har grundlagt AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). AEF har udviklet sig til en central og uafhængig, international platform inden for elektroniske systemer til landbrugsmaskiner. Her spiller det strukturerede og afstemte samarbejde og implementeringen af elektronikstandarder (fx ISOBUS,…) en vigtig rolle.


Verden over standardiserer ISOBUS den elektroniske kommunikation mellem traktorer og redskaber, men også dataoverførslen mellem mobile systemer og landbrugets administrative software. Om de er kompatible med hinanden hænger tæt sammen med både terminalens og apparatets ydelse samt anvendte udstyrsmuligheder.

 

AEF-konformitetstest

Denne test danner grundlag for certificeringen.

Uafhængige testlaboratorier, der er autoriseret af AEF, certificerer ISOBUS-komponenterne.

AEF’s certifikatmærkning findes på testede produkter, der opfylder ISOBUS-standarden.

AEF-database

Et online værktøj, som alle brugere over hele verden har adgang til. Her findes information om kompatibilitet mellem forskellige maskiner og komponenter fra alle de mærker og producenter, der findes i databasen samt detaljeret information om de certificerede produkter.  

Brugen af AEF-databasen er gratis for slutkunder.

Læs mere her:

www.aef-online.org


SEED COMPLETE

Såning og gødskning målrettet delarealer

SEED COMPLETE fra PÖTTINGER gør det muligt at benytte eksisterende kortlægninger til såning og gødskning. Ved hjælp af tidligere oprettede anvendelseskort målrettes og tilpasses så- og gødningsmængderne til de specifikke jordbetingelser og det potentielle høstudbytte. Maskinen registrerer de udlagte mængder med henblik på fortsat kortlægning eller sporing. Fortsat vedligeholdelse af jordbundskortene gør det muligt at øge effektiviteten af den samlede drift.

Fordele

  • GPS-styret doseringsstart/-stop på forager
  • Der tages højde for jordbunds- og udbytteforskelle på marken, mens såprocessen finder sted
  • Antallet af såfrø/m² afstemmes for optimering af udbytte
  • Målrettet brug af så-, gødsknings- og sprøjteteknik sparer variable omkostninger på op til 5 % eller på op til € 50,- / ha


Cookies gør det nemmere for vores websider at blive klar. Ved at benytte vores service accepterer du vores brug af cookies. Yderligere information