Login Yhteistyökumppanien portaali


Aloita etätuki
Maataloustekniikan lisääntyvän digitisaation ansiosta on yhä tärkeämpää yhdistää yksittäisiä järjestelmiä ja luoda valmistajien alkuperästä riippumattomia standardeja. Yksittäisten osien välinen tiedonvaihto mahdollistaa PÖTTINGERIN yhteistyön luotettavien palveluntarjoajien kanssa ja tuo monia etuja ammattilaisille.


agrirouter

Tietojen helppo ja turvallinen vaihto   

Agrirouter on DKE Data GmbH & Co. KG:n kehityksen tulos, useiden maataloustekniikan valmistajien yhteenliittymä, joihin myös PÖTTINGER kuuluu. Agrirouterin tavoitteena on mahdollistaa standardoitu ja ennen kaikkea turvallinen tiedonvaihto itsenäisten maatalouskoneiden valmistajien ja erilaisten maataloudessa käytettävien ohjelmistojen välillä. Tämä tiedonsiirtoalusta vähentää huomattavasti dataliittymien määrää. Edut viljelijälle ovat ilmeisiä: Ohjelmien muuntamisongelmat ja datahävikit estetään.

 

 

Agrirouter huolehtii vain tietojen siirrosta - mitään tietoja ei tallenneta. Käyttäjä hallitsee täysin tietonsa. Agrirouterin käyttö yksinkertaistaa toimintaprosesseja, vähentää hallinnollista taakkaa ja parantaa maatilan kannattavuutta. 

Lisätietoja löydät DKE Datan verkkosivulta:

www.dke-data.com  


AEF ISOBUS

AEF – maataloustekniikan hanke 

PÖTTINGER on yksi seitsemästä maatalouskoneiden valmistajasta, jotka ovat AFE:n (Agricultural Industry Electronics Foundation) perustajia ja tärkeimpiä jäseniä. AEF on kehittynyt keskeiseksi ja riippumattomaksi maataloustekniikan elektronisten järjestelmien kansainväliseksi alustaksi. Tässä tehtävässä elektronisiin standardeihin (esim. ISOBUS) liittyvä jäsennelty ja yhdenmukaistettu yhteistyö ja toteutus ovat hyvin tärkeitä.


ISOBUS standardoi sähköisen tiedonkulun traktoreiden ja työkoneiden välillä, sekä tiedonsiirron niiden liikuteltavien järjestelmien ja maatalouden toimisto-ohjelmien välillä. Niiden yhteensopivuus riippuu päätteen ja laitteen suorituskyvystä sekä asennetuista varustevaihtoehdoista.

 

AEF yhdenmukaisuustesti

Testi on perusta sertifioinnille.

AEF:n valtuuttamat riippumattomat testilaboratoriot sertifioivat ISOBUS-komponentit.

AFE:n sertifiointimerkki merkitsee sitä, että tuotteet on tarkastettu ja että ne täyttävät ISOBUS-standardin vaatimukset.

AEF tietokanta

Verkkotietokanta, jota kaikki käyttäjät voivat käyttää maailmanlaajuisesti. Siitä voidaan hakea tietoa kaikkien tietokannassa edustettuna olevien merkkien ja valmistajien erilaisten koneiden ja komponenttien yhteensopivuuksista sekä myös yksityiskohtaista tietoa sertifioiduista tuotteista.  

AEF-tietokannan käyttäminen on loppuasiakkaille maksutonta.

Lisää tietoa aiheesta on verkko-osoitteessa

www.aef-online.org


SEED COMPLETE

Osa-alueiden mukainen kylväminen ja lannoittaminen

PÖTTINGERIN SEED COMPLETE mahdollistaa käytettävissä olevien kylvö- ja lannoituskartoitusten hyödyntämisen. Kylvö- ja lannoitusmäärät kohdistetaan ennalta käsin laadittujen käyttökarttojen avulla tietynlaisten maalaatujen ja satomahdollisuuksien mukaisesti. Kone pitää kirjaa käytetyistä määristä jatkossa tapahtuvaa kartoitusta ja jäljitettävyyttä varten. Maaperäkarttojen jatkuva ylläpito mahdollistaa kokonaiskäytön kannalta kestävän tehokkuuden nostamisen.

Edut

  • GPS-ohjattu annostelijan käynnistys ja pysäytys päisteissä
  • Pellon sisäiset maalaatu- ja satokapasiteettierot otetaan huomioon kylvön aikana
  • Sijaintipaikan mukaan sovitettu jyvämäärä/m² sadon optimoimiseksi
  • Kohdistetun kylvö- lannoitus ja ruiskutustekniikan käytön tuottamat säästöt muuttuvista kustannuksista ovat jopa 5 prosenttia tai 50 € hehtaaria kohti


Sivuillamme käytetään cookies-toimintoja. Käyttämällä palveluitamme annat suostumuksesi tähän. Lisätietoja