Door de toenemende digitalisering van landbouwtechnieken wordt het steeds belangrijker om afzonderlijke systemen met elkaar te verbinden en merkoverstijgende standaarden te ontwikkelen. Efficiënte gegevensuitwisseling tussen verschillende componenten biedt vele voordelen voor de landbouwpraktijk. Daarom werkt PÖTTINGER samen met betrouwbare dienstverleners om dit mogelijk te maken.


agrirouter

Eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen  

De agrirouter is ontwikkeld door DKE Data GmbH & Co KG, een joint venture van meerdere landbouwtechnische fabrikanten waaronder ook PÖTTINGER. Het doel van de agrirouter is om een gestandaardiseerde en vooral veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen merkoverstijgende landbouwmachines en uiteenlopende agrarische software. Een dergelijk platform voor gegevensuitwisseling vermindert het aantal data-interfaces aanzienlijk. De voordelen voor landbouwers zijn duidelijk: verlies van gegevens en conversieproblemen kunnen worden voorkomen.

 

 

De agrirouter verzorgt alleen de gegevensuitwisseling en slaat geen gegevens op. De gebruiker behoudt de volledige controle over zijn gegevens. Het gebruik van de agrirouter vereenvoudigt bedrijfsprocessen, verlaagt beheerskosten en verbetert daarmee de winstgevendheid van landbouwbedrijven. 

Ga voor meer informatie naar de website van DKE Data:

www.dke-data.com  


AEF ISOBUS

AEF – initiatief in de landbouw  

Samen met zes andere fabrikanten van landbouwmachines behoort PÖTTINGER tot de oprichters en kernleden van de internationale Agricultural Electronics Foundation (AEF). De AEF heeft zich ontwikkeld tot een centraal en onafhankelijk platform voor elektronische landbouwsystemen. Hierbij speelt de gestructureerde, optimale samenwerking bij het omzetten van elektronische standaarden (bijv. ISOBUS) een belangrijke rol.


ISOBUS standaardiseert wereldwijd de elektronische communicatie tussen tractoren en aanbouwapparaten, evenals de gegevensoverdracht tussen de bijbehorende mobiele systemen en agrarische kantoorsoftware. Of deze toepassingen onderling compatibel zijn, hangt af van de prestaties van de geïnstalleerde terminals, apparaten en optionele uitrusting.

 

AEF-conformiteitstest

Deze test vormt de basis voor de AEF-certificering.

ISOBUS-onderdelen worden gecertificeerd door onafhankelijke, door de AEF erkende testlaboratoria.

Het AEF-certificaat garandeert grondig geteste producten die aan de ISOBUS-normen voldoen.

AEF-database

Een online tool die voor alle gebruikers wereldwijd toegankelijk is. De tool biedt uitgebreide informatie over de compatibiliteit van verschillende machines en onderdelen van alle merken in de database, evenals gedetailleerde gegevens over gecertificeerde producten. 

Het gebruik van de AEF-database is kosteloos voor eindgebruikers.

Voor meer informatie:

www.aef-online.org


SEED COMPLETE

Zaaien en bemesten in detail afstemmen op perceeldelen

SEED COMPLETE van PÖTTINGER maakt het mogelijk om op basis van bestaande bodemkaarten zeer gedetailleerd te zaaien en te bemesten. De hoeveelheid zaad of mest wordt op basis van vooraf opgestelde gebruikskaarten doelgericht afgestemd op de specifieke bodemgesteldheid en potentiële opbrengst. De machine registreert de verspreide hoeveelheden zaad of mest voor verdere kartering en traceerbaarheid. Voortdurende actualisatie van de bodemkaarten levert bedrijfsbreed een duurzame efficiencyverhoging op.

Voordelen

  • Gps-gestuurde doseerstart/-stop voor op de wendakker
  • Het systeem houdt tijdens het zaaien rekening met verschillen in bodemgesteldheid en potentiële opbrengst binnen een perceel
  • Per perceeldeel kan de hoeveelheid zaaigoed per m² gedetailleerd worden afgestemd, wat zorgt voor een optimale opbrengst
  • Doelgerichte inzet van zaai-, bemestings- en spuittechnologie, waardoor tot wel 5% of € 50 per hectare aan variabele kosten kan worden bespaard


Cookies vereenvoudigen het verstrekken van gegevens via onze website en zorgen voor een correcte werking. Met het gebruik van onze diensten verklaart U dat U akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Verdere informatie