Najlepsza gleba: optymalna uprawa gleby

Najlepsza gleba: optymalna uprawa gleby

Część 2 serii PÖTTINGER na temat zdrowej gleby

W pierwszej części serii "Najlepsza gleba" opisaliśmy czynniki warunkujące uzyskanie zdrowiej gleby. Poniżej zebraliśmy najważniejsze procesy w zrównoważonej uprawie gleby: 

Optymalne kopiowanie nierówności pola

Optymalne kopiowanie nierówności terenu jest istotnym elementem uprawy. Utrzymanie głębokości roboczej, jak również odpowiednie wtórne ugniecenie i wyrównanie gleby są ważne dla idealnej uprawy. Maszyny PÖTTINGER gwarantują wykonanie tych zabiegów w sposób optymalny.

Redukowanie przejazdów

Częste przejeżdżanie przez pole szkodzi glebie i ją obciąża. Łączenie przejazdów roboczych obniża ich ilość. Nasze kombinacje ograniczające ilość przejazdów to zestaw krótkiej brony talerzowej z siewnikiem występujący pod nazwą handlową TERRADISC MULTILINE, siewnik nabudowany VITASEM na bronie wirnikowej LION i siewnik do siewu w mulcz TERRASEM.

Równomierne wmieszanie resztek pożniwnych

Nasze kultywatory i brony talerzowe z dużym prześwitem od podłoża zapewniają płynną, wolną od zatorów pracę. Efektem ich pracy jest czysty i równomierny obraz pola. Uzyskujesz idealne warunki do siewu.

Nasze wskazówki:

Nasze ciągane maszyny równomiernie obciążają glebę. Wybór właściwych opon ciągnika, jak również dopasowanie ciśnienia w oponach do obciążenia, ciężaru i prędkości jazdy maszyny mają również wpływ na ochronę gleby: mniejsze ciśnienie oznacza szersze opony i równomierne rozłożenie obciążenia gleby.