Login Partner Portal


Start Remote Support
Wzrastająca rola cyfryzacji w technice rolniczej spowoduje, że konieczne stanie się sieciowanie pojedyńczych systemów i tworzenie standardów wykraczających poza jednego dostawcę. Wymiana danych między pojedyńczymi komponentami będzie możliwa przez kooperację PÖTTINGER z różnymi dostawcami usług, co przyniesie wiele korzyści dla praktyków.


agrirouter

Prosta i bezpieczna wymiana danych  

Agrirouter to platforma wymiany danych stworzona przez firmę DKE Data GmbH i Co. KG we współpracy z wieloma producentami maszyn rolniczych, w tym z firmą PÖTTINGER. Celem agriroutera jest umożliwienie bezpiecznej wymiany zestandaryzowanych danych między maszynami rolniczymi różnych producentów i różnorodnymi oprogramowaniami rolniczymi. Ta platforma wymiany danych w znacząco zmniejsza ilość interfejsów. Korzyści dla rolnictwa są oczywiste: wyeliminowanie problemów z konwersją i utratą danych.

 

 

Agrirouter jest wyłączenie platformą wymiany danych - nie następuje zapisywanie danych. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi. Korzystanie z agriroutera ułatwi prowadzenie prac w rolnictwie, zredukuje nakłady na administrację i polepszy przez to wynik ekonomiczny gospodarstwa.  

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej DKE Data:

www.dke-data.com  


AEF ISOBUS

AEF - inicjatywa świata techniki roniczej  

PÖTTINGER jako jeden z siedmiu producentów maszyn rolniczych zalicza się do założycieli i głównych członków fundacji AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). AEF stało się jedną z centralnych i niezależnych międzynarodowych platform dla systemów elektroniczych w branży techniki rolniczej. Ważną rolę w tej inicjatywie odgrywa zestrukturyzowana i określona współpraca oraz wdrażanie standardów elektronicznych (np. ISOBUS, ...)


ISOBUS standaryzuje na całym świecie elektroniczną komunikację między ciągnikiem i maszyną, a także przesyłanie danych między obydwoma systemami i do programu komputerowego gospodarstwa. To czy systemy są ze sobą kompatybilne zależy od sterownika i urządzenia, jak również od zainstalowanego wyposażenia.

 

Test zgodności AEF:

Test jest podstawą do certifikacji.

Dopuszczone przez AEF niezależne testy laboratoryjne certyfikują komponenty ISOBUS.

Znak certyfikacji AEF otrzymują przetestowane produkty, które spełniają standard ISOBUS.

AEF- baza danych

Narzędzie Online, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy. Zawiera dane o kompatybilności różnych maszyn i komponentów wszystkich umieszczonych w bazie marek i producentów oraz szczegółowe informacje o produktach z certyfikatem.  

Korzystanie z bazy danych AEF jest bezpłatne dla klientów końcowych.

Więcej informacji na ten temat:

www.aef-online.org


SEED COMPLETE

Dostosowany do potrzeb powierzchni częściowych siew i nawożenie

SEED COMPLETE marki PÖTTINGER umożliwia wykorzystanie istniejącej kartografii do siewu i nawożenia. Dawka wysiewu i nawożenia na podstawie kart aplikacji jest automatycznie dopasowywana do warunków glebowych. Maszyna wprowadza wysiane ilości wtórnie do kartografii lub do systemu pomiaru. Bieżąca aktualizacja karty aplikacji umożliwia zrównoważony wzrost plonu w całym gospodarstwie.

Zalety

  • Sterowane przez GPS start/stop dozowania na uwrociu
  • Uwzględnianie zróżnicowania gleby i zdolności plonowania w obrębie jednego pola podczas siewu
  • Dopasowana do pola ilość nasion / m² dla zoptymalizowanie plonu
  • Dzięki precyzyjnemu zastosowaniu siewnika, nawozu i oprysku oszczędność kosztów zmiennych do 5 procent lub do € 50,– / ha


Cookies usprawniają funkcjonalność naszej strony internetowej. Korzystając z naszych usług oświadczacie Państwo jednocześnie, że zgadzacie się na korzystanie przez nas z cookies. Pozostałe informacje