Login Partnerportal


Starta fjärrunderhåll
Genom den ökande digitaliseringen inom lantbruket blir det allt viktigare att binda samman enskilda system och skapa tillverkarövergripande standarder. Datautbytet mellan de enskilda komponenterna möjliggörs genom ett samarbete mellan Pöttinger och tillförlitliga tjänsteföretag, vilket ger fördelar för praktiska personer.


agrirouter

Enkelt och säkert utbyte av data  

agrirouter är en utveckling av DKE Data GmbH und Co. KG, en sammanslutning av flera tillverkare av lantbruksteknik, dit även Pöttinger hör. Målet med agrirouter är att möjliggöra ett standardiserat och framför allt ett säkert datautbyte mellan tillverkarövergripande lantbruksmaskiner och olika programvaror för lantbruk. Den när plattformen för datautbyte minskar antalet datagränssnitt avsevärt. Fördelarna för lantbrukaren är givna: Konverteringsproblem och dataförluster kan förhindras.

 

agrirouter bryr sig uteslutande om datatransporten. Inga data sparas. Användare behåller full kontroll över sina data. Genom användningen av agrirouter förenklas de yrkesrelaterade förloppen, administrationsarbeten reduceras och lantbruksföretagets ekonomi förbättras.  

Mer information finns att hämta på DKE Datas webbplats:

www.dke-data.com  


AEF ISOBUS

AEF – lantbruksteknikens initiativ  

Som en av sju tillverkare av lantbruksmaskiner räknas Pöttinger till grundarna och kärnmedlemmarna i AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). AEF har utvecklats till en central och oberoende, internationell plattform för elektroniska system inom lantbruksteknik. Där spelar det strukturerade och anpassade samarbetet och framtagningen av elektronikstandarder (exempelvis ISOBUS) en viktig roll.


ISOBUS är en global standard för elektronisk kommunikation mellan traktorer och ansluten utrustning, men också för dataöverföring mellan deras mobila system och kontorsprogram för lantbruk. Det beror på kontrollpanelens och enhetens prestanda samt på de monterade utrustningsalternativen, om de är kompatibla med varandra.

 

AEF-konformitetstest

Testet utgör basen för certifieringen.

Oberoende testlaboratorier, som är godkända av AEF, certifierar ISOBUS-komponenterna.

AEF:s certifieringsmärke står för testade produkter som uppfyller kraven i ISOBUS-standarden.

AEF-databas

Ett online-verktyg som alla användare i hela världen kan komma åt. Information om olika maskiners och komponenters kompatibilitet kan hämtas för alla de märken och tillverkare som finns i databasen. Det gäller även detaljinformation om de certifierade produkterna.

Det är kostnadsfritt för slutkunderna att använda AEF-databasen.

Det finns mer att läsa på:

www.aef-online.org


SEED COMPLETE

Specifik sådd och gödning för olika delar av ytan

SEED COMPLETE från PÖTTINGER möjliggör användning av befintliga karteringar för sådd och gödning. Mängden utsäde och gödning anpassas riktat med hjälp av tidigare ritade programkartor över de specifika markvillkoren och skördepotentialerna. Maskinen antecknar de spridda mängderna för fortsatt kartering eller för att kunna följa spårbarheten bakåt i tiden. Ett fortsatt underhåll av markkartorna möjliggör en hållbar effektivitetsökning för hela företaget.

Fördelar

  • GPS-styrd/-t doseringsstart/-stopp på vändtegen
  • Skillnaderna i marken och det möjliga skörderesultatet på ett fält beaktas under sådden
  • Antalet frön/m² anpassat till åkern för maximal skörd
  • Upp till 5 % eller upp till 50 EUR/ha sänkning av de variabla kostnaderna genom riktad användning av så-, gödnings- och sprutteknik


Kakor underlättar tillhandahållandet av våra webbplatser. Genom att använda våra tjänster godkänner du, att vi använder kakor. Mer information