Pokud se Vám tento email nezobrazuje správně, použijte prosím následující odkaz:
http://www.poettinger.at/newsletter/poettinger_nl_nr104_cz.html

PÖTTINGER PÖTTINGER Newsletter CZ+SK č. 104, 01/2017

Kolotoč času opätovne prehodil ďalšiu kapitolu roku. Do nového roku si vždy každý želá, aby bol lepší ako ten minulý. Máme nové predsavzatia a priania. Firma PÖTTINGER tak ako každý rok, má nachystané množstvo noviniek v strojoch na zber a spracovanie krmovín ako i v strojoch určených na spracovanie pôdy a sejbu. Veríme, že Vám stroje od firmy PÖTTINGER pomôžu k tomu, aby nový rok 2017 bol ešte úspešnejší ako ten minulý. Dovoľte nám zaželať do nového roku 2017 zdravie, šťastie, pohodu a hlavne dobrú úrodu.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Bílý, Juraj Kandera

Navštivte PÖTTINGER:

Stroje pro sklizeň pícnin z programu ALPIN
Ačkoli to není u nás příliš známé, firma PÖTTINGER je tradičním výrobcem sklizňové techniky pro horské oblasti. Hospodáři z těchto oblastí dobře vědí, co jim technika PÖTTINGER přináší a nedají na své stroje dopustit. Naším společným zájmem je sklizeň kvalitního krmiva s minimálním znečištěním.
Zobrazit celý prospekt »
Disková žací kombinace NOVACAT A10
S NOVACAT A10 rozšiřujeme nabídku žacích kombinací. Stroje kombinují mj. nová provedení závěsu a odlehčení s osvědčenou konstrukcí žacího ústrojí.
Spustit video »

   PCS DUPLEX SEED - setí kukuřice do dvouřádku
Zajímavou možností secích strojů AEROSEM ADD je výbava výsevním ústrojím Precision Combi Seeding (PCS), dovolující provádět s jedním strojem i přesné setí kukuřice či slunečnice. Nově výrobce prezentoval možnost výsevu technologií DUPLEX SEED, kdy probíhá setí silážní či zrnové kukuřice do dvouřádku.
Zobrazit celý článek »
  

ZD Myslejovice - velké záběry jsou výhodou
Družstvo hospodaří na Prostějovsku v podhůří Drahanské vrchoviny, kde už nejsou podmínky jako na úrodné Hané, ale na více jak polovině katastru jsou slínovité, písčité i kamenité půdy a svahovité pozemky.
Zobrazit celý článek »

   Širokozáběrový dvourotorový středový shrnovač TOP 1252 S – line
„Co se týká shrnování dvanáctimetrovým shrnovačem TOP 1252, jsme nadmíru spokojeni. Dříve jsme měli problémy s přesycháním pokosené hmoty a časově jsme sklizeň pícnin nestíhali. Stroj hlavně urychlí práce pro následný odvoz píce z pole. Má velkou výkonnost, uspoří tedy i pracovní síly a pohonné hmoty“ řekl Ing. Jan Petrovaj z AG Skořenice.
Zobrazit celou prezentaci »
  

RADLIČKOVÉ PODMÍTAČE SYNKRO série 1020 a 1030
Správné nastavení stroje rozhodujícím způsobem ovlivňuje spolehlivost a životnost stroje, kvalitu práce a čistotu sklízeného materiálu.
Zobrazit celý článek »
Disková žacia kombinácia NOVACAT A10
Novo vyvinutá žacia kombinácia NOVACAT A10 je vyrobená s cielom vysokej výkonnosti, nového štandardu na požiadavky životnosti, úspornosti, maximálnej bezpečnosti a komfortu.
Zobrazit celý článek »

  S přátelským pozdravem  
 
Zdeněk Bílý
Kontaktní»
Juraj Kandera
Kontaktní »
 
   
 

Tiráž

Vydavatel & Vlastník média
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
http://www.poettinger.at
Tel: +43 7248 600-0
E-Mail: info@poettinger.at

 

Vedení firmy:
Mag. Heinz Pöttinger, Dr. Markus Baldinger, Ing. Gregor Dietachmayr, DI (FH) Jörg Lechner
Identifikační čísla:
FN: 100969 i Landesgericht Wels
UID: ATU22260005
DVR 00907860

 
   
 

Magazín vydává a za obsah je zodpovědný
Ing. Zdeněk Bílý, Ing. Juraj Kandera
A. Pöttinger spol. s r. o.
Zámečnická 5
602 00 Brno
pottinger@pottinger.cz

Zpětné ohlasy
Těšíme se na vaše zpětné ohlasy z tohoto vydání. Vaše případné náměty prosím odešlete na adresu
pottinger@pottinger.cz

 
   
 

Odhlášení
V případě že nemáte zájem o další čísla elektronického magazínu pošlete upozornění na adresu http://www.poettinger.at/cs_cz/Newsroom/Newsletter

Ochrana dat
Vaše údaje jsou interně zpracovány a nebudou předány třetím osobám