Ny ledelse skal sikre kontinuitet

Ny ledelse skal sikre kontinuitet

I midten af januar 2018 bekendtgjorde Heinz Pöttinger, at han trækker sig fra ledelsen i virksomheden af samme navn og i stedet træder ind i bestyrelsen.

På generalforsamlingen den 26. januar 2018 blev det nye direktørteam præsenteret: En erfaren ledelse bestående af fem personer, der med et positivt engagement står klar til at drive udviklingen af virksomheden videre og skabe vækst gennem bl.a. udbygning af produktionskapaciteten, digitalisering og yderligere internationalisering af salget.

Da Klaus Pöttinger i 2016 trak sig tilbage fra den daglige ledelse, blev der valgt tre nye direktører fra bestyrelsen. De har i fællesskab med Heinz Pöttinger stået for ledelsen af virksomheden. For en fortsat succesfuld udvikling og god kontinuitet vil direktørteamet fremadrettet se ud på følgende måde:  Gregor Dietachmayr er ansvarlig for Salg og Marketing og er talsmand for ledelsen. Jörg Lechner er også fremadrettet ansvarlig for produktionen på alle tre fabrikker (Grieskirchen (AT), Bernburg (DE) og Vodnany (CZ)) og for virksomhedens samlede indkøb.  Markus Baldinger står for ledelsen af området Forskning, Udvikling og Digitalisering. De forretningsområder, som Heinz Pöttinger har været ansvarlig for, fordeles mellem de nye direktører:  Herbert Wagner bliver ansvarlig for Human Resources & IT og Wolfgang Moser kommer til at stå for hele området inden for Økonomi og Kvalitetsstyring. 

PÖTTINGER, der er en førende virksomhed inden for landbrugsteknik, blev grundlagt i 1871 og står i dag, som dengang, for gode partnerskaber og pålidelige forretningsforbindelser med troværdighed. Det er også noget, den nye ledelse kan skrive under på: Det handlekraftige direktørteam i den familieejede virksomhed sætter værdier som gennemsigtighed, troværdighed, stabilitet og sammenhold højt. Et konstruktivt samarbejde er et erklæret mål for at sikre kontinuiteten i virksomheden. 

”Sammen har vi i de seneste år bevist, at vi med fremsynethed og professionalisme har opnået succes på de vigtigste forretningsområder. Det er lykkedes os at skabe et meget positivt klima. Baseret på et tillidsfuldt samarbejde med vores partnere og bestyrelsen vil vi fortsætte ad den succesfulde vej”, udtaler Gregor Dietachmayr, ny talsmand for ledelsen.

PÖTTINGER er en østrigsk, familieejet virksomhed, der også fremadrettet bliver i familiens eje. Den nye, meget ambitiøse fem mand store ledelse ser sin centrale rolle i en kontinuerlig videreførelse af det partnerbaserede samarbejde med medarbejdere og kunder og en fremtidsrettet udvikling af innovative produkter, der skal give fremragende arbejdsresultater. 

Pressedokumenter:

Download artikel