Perfekt nedmuldning af efterafgrøder samt forberedelse af såbed

Perfekt nedmuldning af efterafgrøder samt forberedelse af såbed

PÖTTINGER TERRADISC - Specialist til jordbearbejdning i lav dybde.

Inden forårssåning er nedmuldning af efterafgrøder og etablering af såbedet meget vigtigt. Dette kan udføres med stubharven eller discharven, hvor en kombination og begge harver også kan være en mulighed.
I mange dele af Europa har vintertemperaturen været lav i år. Dette har medvirket til at fryse efterafgrøderne med en god nedvisning til følge. For at bevare jordstrukturen, livet og fugtighed i det øverste muldlag er den korrekte forarbejdning afgørende. Nedmuldning af efterafgrøder og andet organisk materiale skal være så ”lav” i dybden som muligt for ikke at begrave det organiske materiale. Når det organiske materiale ligger i det øverste muldlag mindske erosionen. Ligeledes kan dette være hæmmende mod sandflugt på de lettere jorder.
Til nedmuldning af efterafgrøder og  såbedsforberedelse tilbyder PÖTTINGER TERRADISC kompakt discharven, der er ideel til formålet.

PÖTTINGER TERRADISC – Specialist til jordbearbejdning i lav dybde

PÖTTINGER TERRADISC discharver garanterer en blokeringsfri og effektivt arbejdende harve selv i store mængder organisk materiale. Den ensartede, og fuldt gennemskåret lave arbejdsdybde med optimal pakning skaber et perfekte såbed. Såbedet danner grundlaget for ensartede spiring med fugtighed til frøene.
Det kompakte design, den aggressive disc position, hvor discene sidder forsat med god afstand sikrer fuldgennemskæring, og grundig opblanding af det organiske materiale. TERRADISC kan reguleres i dybde, hvor der er mulighed for indstilling mellem arbejdsdybder på 3 til 12 cm.

 

Resultat: 
• Perfekt nedmulding af efterafgrøder i lav arbejdsdybde.
• Bevarer strukturen, livet og fugtigheden i jorden.
• Organisk materiale i det øverste muldlag for at sikrer mod erosion.
• Omkostningsreducerende jordbehandling.
• Optimale spiringsbetingelser for frø.

PÖTTINGER - din kompetente partner til jordbehandlingsudstyr!

 

TERRADISC 4001 K