En vellykket vækstsæson starter ofte med stubbearbejdningen

En vellykket vækstsæson starter ofte med stubbearbejdningen

Præcist og effektivt udføres stubbearbejdningen med redskaber fra PÖTTINGER.

Efter høst bringes spildkorn og ukrudtsfrø med et falskt såbed til fremspiring. Med en overfladisk stubbearbejdning får frøene (korn, raps og ukrudt) i det øvre jordlag (ca. 5 cm) ideelle betingelser til hurtig fremspiring. Dette forårsager at marken bliver grøn og dermed forhindrer udtørring af jorden.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse bliver vigtigere, da kemisk plantebeskyttelse i stigende grad kritiseres. Ved mekanisk ukrudtbekæmpelse stimuleres væksten af ukrudt inden såning af en ny afgrøde, hvilket reducere mængde af ukrudt i det kommende vækst år.


SYNKRO 6030 T med TEGOSEM såmaskine til såning af efterafgrøder

 

Stubbearbejdningen bør finde sted hurtigst muligt efter høst. Især med nedsat jordfugtighed er det vigtigt at stimulere et falskt såbed til hurtig fremspiring. For at sikrer at spildkorn og ukrudtsfrø ikke forbliver i dvaletilstanden er det vigtig at der ikke arbejdes for dybt. Første behandling bør foregå i maksimalt ca. 5 cm dybde, hvor dybden kan øges ved anden overkørsel. Anden overkørsel skal gerne være dybere for at løsne jorden og eliminere skader fra tidligere komprimering, såsom kørespor og andet.

 

Teknik til stubbearbejdning

Både disc- eller tandharver er ideelle til en effektiv stubbearbejdning. Discharverne har deres fordele ved minimal effektbehov samt høj kapacitet som følge af en høj fremkørselshastighed. Materialet ”skæres” itu hvor tilstopning og sammenslæbning af materiale ikke finder sted. Udover et lavt slid kendetegnes TERRADISC dicsharverne ved at have fuld gennemskæring ved lav arbejdsdybde samt en god opblanding af materialet, hvilket giver et perfekt resultat.


Stubbearbejdning med TERRADISC discharve

 

Tandharver  er ligeledes velegnede til både stubbearbejdning og dybdeharvening. Med vingeskær monteret opnås der fuld gennemskæring med en SYNKRO stubharve omend det er en 2- eller 3 bullet harve. Hurtigt og enkelt kan vingeskærene afmonteres, hvorefter harven kan anvendes til dybdeharvening i ned til 35 cm dybde.


SYNKRO 6030 T med TEGOSEM såmaskine til såning af efterafgrøder