Sund jordstruktur, hvor man med rette dækmontering undgår strukturskader

Sund jordstruktur, hvor man med rette dækmontering undgår strukturskader

Opretholdelse af jordstrukturen går hånd- i hånd med moderne teknologi.

Højteknologisk teknologi i forbindelse med de nyeste dæk hjælper med at bevare jordstrukturen og beskytte overfladen. Jordkomprimering har direkte indflydelse på udbyttet. Dybe hjulmærker forårsager op til 10% højere brændstofforbrug. Ydermere har jorden behov for 20% mere gødning, hvis denne skal give samme afkast som ikke komprimeret jord.

Rigtigt dækvalg genere afkast
For at opretholde jordens frugtbarhed og jordens ydeevne som en naturressource er det nødvendigt at holde køretøjets vægt lavt samt benytte så stor dækdimension som mulig. Jo større overfladeareal dækket har kontakt med jorden, desto bedre er bevares jordstrukturen.

Stabilitet og sikkerhed
Med optimerede dækdimensioner og det rigtige dæktryk reduceres muligheden for strukturskader. Af sikkerhedsmæssige årsager må dækkene ikke være for store, da bremse effektivitet og håndtering under kurvekørsel bliver usikkert.

Fordel ved korrekt dækvalg:
• Jordens frugtbarhed og ydeevne bevares som en naturlig ressource, hvor jordkomprimering undgås.

• Minimering af rullemodstand reducere dybe hjulmærker, hvilket kan øge brændstofforbruget med op til 10%. *

• Undgå reduceret udbytte på grund af skadelig komprimering.

• Undgå beskadigelse af jordoverfladen, hvilket reducere afkastet med op til 750 kr. / ha i tabt udbytte. *

• Reduktion af dæktryk reducerer hjulmærker og sparer diesel.

• Hurtig genvækst af græsarealer.

* Kilde: Forelæsning af Southwest Falia Agricultural College i Soest, 2008.

Beskrivelse af dæktrykstabel
PÖTTINGER tilbyder den perfekte dækdimension til alle maskiner. Den nye dæktrykstabel angiver det tryk, der overføres til jorden ved vejkørsel og marken samt i forhold til den maksimale belastning pr. hjul. Ydermere er det maksimale tilladte akseltryk opgivet.
Belastning / hjul [kg] : Kontakt areal [cm²] = Tryk til jorden [kg/cm²] 

Eksempel:
• IMPRESS 155 V PRO med 620/40R22.5” dækmontering forsager med et minimum dæktryk på 1,6 bar et tryk til jorden på 1.83 kg/cm² sammenlignet med 500/50-17” med et minimum dæktryk på 2.1 bar et tryk på 2.24 kg/cm².

• EUROPROFI COMBILINE med et akseltryk på 9 tons og 800/40R22.5” dækmontering forsager med et minimum dæktryk på 2.0 bar et tryk til jorden på 1.76 kg/cm² sammenlignet med 710/45R22.5" med et minimum dæktryk på 2.2 bar et tryk på 2.09 kg/cm².

 

Dæktrykstabel: