TERRASEM FERTILIZER såmaskine

TERRASEM FERTILIZER såmaskine

Med gødningsplacering, hvor gødning, korn og frø placeres præcist.

PÖTTINGER tilbyder gødningsplacering på de velkendte TERRASEM såmaskiner. Ved hjælp af gødningsplacering kan mikro- og makronæringsstoffer placeres præcist samtidig med såning af korn og frø. Optimale vækstbetingelser skabes i det tidlige stadie for planterne, hvilket øger det samlede udbytte.

Ny IDS (Intelligent Distribution System) fordeler reducere omkostningerne og gør såmaskinen mere alsidig

Den ensartet frøhastighed i fordeleren til alle udløb resultere i præcist kerneantal i alle sårækker. Fordeleren har et returssystem, der via det patenterede tragtsystem tilbagefører frøene i luftstrømmen. Hvert udløb kan individuelt lukkes via IDS, som automatisk reducerer frøhastigheden i systemet dette gælder også ved anlægning af plejespor og halvsidelukning. De overskydende frø returneres til stigrøret via et tragtesystem. Med maskinstationer i tankerne gør TERRASEM det nemt at udlægge specielle plejespor, hvor sporbredde, sporvidde og afstand nemt indstilles via terminalen uden behov for manuelt arbejde på såmaskinen.

Jordbearbejdning til vellykket såning

Gødningen placeres med Dual-Disc dobbeltskiveskær på TERRASEM såmaskinen. Konceptet placere gødningen efter discharven og er derved en integreret del af såmaskinen. Gødningsplaceringsdybden kan justeres uafhængigt af harve og sådybde på korn og frø. Efter gødningsplaceringen pakkes jordoverfladen inden såning til korn og frø. Dobbeltskiveskæret placere gødningen præcist i forhold til korn og frø.

I debatten om hvilken metode der skal anvendes til gødskning, afhænger hovedsageligt af jordens bonitet, afgrøderne og nedbør. Udviklingen med gødningsplacering under såning er vigtig for PÖTTINGER set i lyset af stigende gødningspriser, nye typer af gødning samt gødningsbestemmelser og miljølovgivning. Det betaler det sig i at anvende præcisionsgødningstildeling, hvor PÖTTINGER TERRASEM såmaskinerne giver udsået korn og frø direkte adgang til gødningen med bedre udnyttelse af denne samt merudbytte til følge.

Pressedokumenter:

Download artikel