AEROSEM såmaskiner med sektionskontrol

AEROSEM såmaskiner med sektionskontrol

Ens og homogen vækst af afgrøder, hvor udsædsmængden optimeres med besparelser til følge.

Det perfekte såskærssystem på PÖTTINGER AEROSEM såmaskiner garanterer maksimal driftssikkerhed og dermed optimale krav til succes. Udbytte påvirkes positivt af præcis placering af frøet. Uanset om det er let, tung, tør eller fugtig, har den optimale frøplacering af AEROSEM stor indflydelse på resultatet. Sektionskontrol med delbreddeafluk betyder yderligere effektivitet og fleksibilitet.

Sektionskontrol - Med delbreddeafluk sikrer homogen afgrødeudvikling

Med en virtuel aflukningslinje lukker systemet i én meters sektioner via signal fra GPS. En tre meters såmaskine (24 rækker) vil bestå af tre sektioner, hvor sektionerne lukkes når ”sidste” såskær i hver sektion har passeret linjen.

Denne funktion er mulig via det unikke IDS (Intelligent Distribution System) fordelerhoved. Endvidere reguleres udsædsmængden i overensstemmelse med den aktive arbejdsbredde. Systemet giver betydelige fordele ved at reducere overlap og unødig brug af udsæd.

Tre forskellige såskærssystemer garanterer nøjagtig placering af frøet: AEROSEM såmaskinen fås med slæbeskær, enkeltskiveskær eller dobbelt skiveskær (DUAL DISC). Slæbeskærene er egnede til let jord med lavt indhold af organisk materiale, hvor det er muligt med et skærtryk på op til 55 lbs / 25 kg. Enkeltskiveskærssystemet er skærtrykket ligeledes op til 55 lbs / 25 kg, hvor disse egner sig bedre i svære jordtyper med organisk materiale. Gældende for begge såskærssystemer om end det er slæbeskær eller enkeltskiveskær kan begge udstyres med tryk- eller dybdestyringsrulle for at komprimere frøet til fugt i såbedet.

De store dobbelt skiveskær DUAL DISC skærer gennem overfladeskærmen med lethed, hvilket resultere i en ensartet, ryddelig sårille med skærtryk på op til 110 lbs / 50 kg.

En såmaskine til alle afgrøder: PÖTTINGER AEROSEM garanterer højeste driftsfleksibilitet, præcision og komfort i en maskine, uanset hvilke afgrøder der skal sås.

Pressedokumenter:

Download artikel