Nyhed: NOVACAT 302 CROSS FLOW

Det geniale koncept med snegl til skårsammenlægning er nu tilgængelig i en 3 meters version.

Med NOVACAT CROSS FLOW har PÖTTINGER skabt en revolution. Med tværgående snegl kan skår sammenlægges uden crimpning. CROSS FLOW (CF) er allerede kendt på NOVACAT A10 skiveskårlæggerkombination samt på NOVACAT 352. Nu lancerer PÖTTINGER en økonomisk 3,0 m version som NOVACAT 302 CF. NOVACAT 302 CF har et endnu lavere effektbehov end storebroderen 352 CF. Fordelene ved at spare diesel er også tydelige, da traktorer fra 100 hk kan benyttes. For endnu mere komfort har alle CF-modeller hydraulisk åbning af sneglekassen, til valg mellem skårsammenlægning og bredspredning.
 
 

Omkostningsreducerende og kompakt

CROSS FLOW sneglen muliggør skårsammenlægning. Det lukkede design forhindrer tab af materiale. Innovativ teknologi der sikrer, at der ikke er nogen jordkontakt eller tilsmudsning af materialet. 
 

Unik og fleksibelt system

CROSS FLOW konceptet aflægger materialet således at, tørring af materialet fremskyndes. Om end der ikke er monteret crimper aflægges materiale luftigt, hvilket også gør det nemt at håndtere i den efterfølgende proces. Ved skårlægning langs skel og andre forhindringer i marken, kan CROSS FLOW-sneglen lukkes således at, materialet bringes længere ind i marken. Ved anbringelse af materialet i skår tørrer det ikke for hurtigt på varme sommerdage. For en mere intensiv tørreeffekt åbnes sneglekassen for at bredsprede materialet. 
 
 

Pænt arbejde

Ren og opryddet mark, rent foder uden tab - det er pænt arbejde. Den lukkede sneglekasse på CROSS FLOW forhindrer tab: 100 procent af den skårlagte afgrøde placeres i skåret. Denne teknologi er perfekt, især til blad- korn- og bælgplanter, hvor højværdi næring bibeholdes og ikke går til spilde.