Premiere på ny DURASTAR spids

Premiere på ny DURASTAR spids

Længde på spidsen forbliver ens hele levetiden

  • Ens bearbejdning

Spidsen består af to seperate hårdmetalspidser

  • Øget modstand mod brud

Vaskebrætsform reducerer friktionsslitage

  • Jord til jord kontakt minimere slidet
  • Risiko for pløjesål minimeres

Undersænkede bolte

  • Boltene er beskyttet mod slid

Forøget materialetykkelse

  • Stor slidstyrke giver lang levetid
  • 4 gange længere levetid end CLASSIC sliddelsserie