FLOWTAST: Innovativ slæbesko på rotorriver

FLOWTAST: Innovativ slæbesko på rotorriver

Bærer hele rotorens bredde og forhindrer derved tilsmudsning af materialet.

Udviklingen hos PÖTTINGER har landet et innovativt kup: Med den nye slæbesko-undervogn i stedet for hjul-undervogn på rotorriverne reduceres tilsmudsningen af materialet. Slæbeskoen kommer til sin ret i vådt og ujævnt terræn med dybe hjulspor.

Aktuel teknik

Alt efter anvendelse monteres rotorriver ofte med forskellig konfiguration af undervognen såsom enkeltaksel, tandemaksler og det velkendte MULTITAST hjul foran rotorerne. Udstyret monteres altid med henblik på at tilsmudse materialet mindst mulig under sammenrivning.

 

Letløbende og perfekt terræntilpasning med FLOWTAST

Den nye FLOWTAST slæbesko er af slidbestandig plast. Den afrundede og voluminøs form giver de bedste glidende egenskaber, selv når rotoren bevæges sideværts. Slæbeskoen følger jorden i hele rotorens arbejdsbredde.

 

 

Overblik over fordelene

Slæbeskoen er meget rentabel og har således en positiv effekt på flere parametre. Slæbeskoens aflastning af rotoren tillader ca. 10 procent højere fremkørselshastighed på grund af lavere vibration og dermed mere jævn kørsel. Rivefjedrene bibeholder den ideelle afstand til jorden, hvilket reducere tilsmudsning af materialet selv under meget vanskelige terræn forhold.

 

Områder hvor slæbesko-undervognen scorer point

Slæbesko-undervognen FLOWTAST score især point især i vanskeligt terræn hvor det eksempelvis er vådt og ujævnt, og hvor grønsværen ikke er tæt bevokset. Er der dybe spor i marken eller områder skadet af vildt og afgræsningsdyr kan FLOWTAST konceptet også med fordel benyttes.

PÖTTINGER er kendt som græsspecialist, hvilket også gør at der fokuseres på det bedste foder i denne nye udvikling. Ligesom med de velkendte MULTITAST hjul foran rotorerne, er der altid fokus på den bedste jordtilpasning og minimal tilsmudsning af materialet.