Ny pneumatisk såmaskine: AEROSEM 1002

Ny pneumatisk såmaskine: AEROSEM 1002

Den nye pneumatiske såmaskinegeneration

Den nye generation af den pneumatiske såmaskine AEROSEM 1002 imponerer med unik teknologi og maksimal fleksibilitet. Med de nyeste udviklinger som f.eks. PCS (PRECISION COMBI SEEDING) og IDS (intelligent fordelerhoved) fører PÖTTINGER nu an inden for pneumatiske såmaskiner. Begge systemer blev tildelt sølvmedalje på Agritechnica.

AEROSEM 1002-serien fås i arbejdsbredder på 3 og 4 m. Tilkoblingen af såmaskinen finder sted på jordbehandlingsenhedens efterløber, f.eks. en FOX kortkombination, LION rotorharve eller TERRADISC MULTILINE tallerkenharve. Den kompakte maskines tyngdepunkt ligger tæt på traktoren.

 

 

Såningstanken råder over et tankvolumen på 1.250 liter. En nem påfyldning sikres af den store påfyldningsåbning med en bredde på 2,2 m, som også muliggør hurtig og nem påfyldning ved hjælp af BigBag. Rørakslen sørger for optimal såsædtilstrømning via doseringen.

Som standard er maskinen udstyret med et hydraulisk blæserdrev, som kun bruger ca. 25 liter olie ved knap 4.000 o./min. Dermed minimeres olieforbruget, som tilpasses præcist til de nødvendige luftmængder. Blæserhuset er af robust, tykvægget aluminium og yderst støjsvagt.

Doseringssystemet muliggør en tilførselsmængde på 1,5 kg til 340 kg – og det ved en kørehastighed på op til 12 km/t. Doseringshjulene kan afhængigt af såsædmængden hurtigt og nemt skiftes værktøjsfrit mellem normal såsæd og fin såsæd. Doseringshjulskiftet er nemt at håndtere og hurtigt klaret. Afdrejningen er også klaret på bedste vis. Her skubbes et „drejekar“, som kører på skinner, ind fra siden.

Der kan vælges mekanisk eller elektrisk dosering. Tilkoblingen til sprøjtespor er standardudstyr.

Ved den mekaniske dosering kører drevet via et såtrækhjul på maskinens venstre side. Såtrækhjulet bliver i den forbindelse inden for arbejdsbredden på 3 m. Det trinløse oliebadsgear er placeret til venstre ved siden af planethjulsholderen. Indsåningen fortages med håndsving. En hydraulisk såtrækhjulhævning fås som ekstraudstyr. Den enkle og overskuelige COMPASS betjening er standardudstyr og muliggør tilkobling til sprøjtespor via baggrundsbelyste folietaster og grafikdisplay. Funktionelt har COMPASS betjeningen desuden som ekstraudstyr indsåning, hastighedsindikator, hektartæller til del- og totalareal samt overvågning af såaksel og påfyldningsniveau.

Ved den elektriske dosering er der til forskel herfra adgang til en trinløs indstilling af såsædmængden inklusive et såsædbibliotek via POWER CONTROL betjeningen eller traktorens ISOBUS. Afdrejningen kan foretages komfortabelt via et tryk på en knap, hvor doseringen automatisk fører mængden ind i drejekaret. Hastighedssignalet for doseringen kommer fra en DGPS-sensor. Yderligere fordele opnås med fordoseringen og fordi der ikke rager noget såtrækhjul ud over maskinen. Den automatiske reduktion af doseringsmængden ved sprøjtespor- og halvsidekobling (ekstraudstyr) er klaret på optimal vis.

Den nye AEROSEM kan fås med et 3-rækket slæbeskær, et 2-rækket skiveskær eller et 2-rækket dobbeltskiveskær DUAL DISC og tilpasser sig også her universelt til alle anvendelsesmuligheder.

 

Sølvmedalje til IDS (unikt, patenteret fordelersystem)

Det unikke og helt nye fordelersystem IDS opfylder alle de krav, som det praktiske arbejde stiller. Dette system, som er unikt på verdensplan, sikrer et konstant korntal over alle rækker ved tilkobling til sprøjtespor og sparer dermed såsæd. Fundamentet udgøres af en elektrisk dosering, som styres via POWER CONTROL eller traktorens ISOBUS. Fordelerhovedet giver mulighed for et vilkårligt udvalg af sprøjtesporbredder, sporbredder, specialsprøjtesporkobling, dobbeltsprøjtespor¬systemer og halvsidefrakobling. Såmængden reduceres automatisk ved sprøjtespor- og halvsidekobling. Alle udløb styres via et BUS-system.

I kraft af muligheden for vilkårligt valg af alle disse parametre giver maskinen rendyrket fleksibilitet til alle individuelle situationer og lever op til landmændenes høje krav.

 

Sølvmedalje til PCS (PRECISION COMBI SEEDING)

Enkeltkornsåteknik integreret i en pneumatisk såmaskine

Med nyudviklingen af den pneumatiske såmaskine AEROSEM er det lykkedes Pöttinger at integrere enkeltkornsåteknik i en pneumatisk standardsåmaskine. Fordelene fra de to verdener blev forenet i én maskine, som er særligt velegnet til anvendelse i forbindelse med majs- og solsikkeudsåning. Maskinen råder over op til ti enkeltkornelementer med henholdsvis 37,5 cm og 75 cm rækkeafstand (kun med AEROSEM ADD ved 12,5 cm). Med denne maskine blev der også taget hensyn til muligheden for passende gødning: Via det almindelige doseringssystem kan gødningen med en tilsvarende fordelerhovedindsats lægges ud ved siden af enkeltkornsåsædrækkerne. Desuden er der mulighed for grasfangafgrøde kombineret med enkeltkornssåning for at beskytte jorden optimalt mod erosion. Endnu et skridt ind i fremtiden!

 

Den tekniske løsning i detaljer

Såningstanken er opdelt i to segmenter – 400 liter til den til rådighed stående enkeltkornsåsæd (der findes ingen enkeltbeholder for hver række) og ca. 850 liter til gødning eller fangafgrøde. Skiftet fra normal såsæd til enkeltkornsåsæd finder sted via drejelige skotter. For såsæden er der anbragt en niveausensor i begge sider.

Enkeltkorndoseringselementerne er placeret under tilsætningstragten, dvs. der er mulighed for maksimalt ti rækker (4 m arbejdsbredde). Disse enkeltkorndoseringselementer drives uafhængigt af standarddoseringen. Kornseparationen foretages mekanisk og via en avanceret korntransport transporteres de separerede korn ved hjælp af et pneumatisk overtrykssystem til skæret. Det sikrer en præcis separation og faldhøjde og dermed en jævn fordeling af såsæden i længderetningen.

Et must for en præcis såsædsplacering er de stort dimensionerede DUAL DISC dobbeltskiveskær: De løber diagonalt for at skubbe snavs til side uden at presse det ned i jorden. I kombination med den integrerede sårilleformer opnås der en regelmæssig og renere sårille. Rullefanget fanger det separerede frø, som kommer ud af luftslangen, og trykker det ned i den formede sårille, så frøene ikke kan rulle væk og der opnås en jævn samling. Komprimering og dybdeføring finder sted ved hjælp af den gennemafprøvede standardtrykrulle. Udsåningsdybden kan justeres centralt til venstre og højre.

Betjeningen finder sted via POWER CONTROL, CCI-terminalen eller traktorens ISOBUS. Det er muligt at angive rækkeafstanden og kornantallet pr. hektar hhv. kornafstanden i længderetningen. Udsåningsmængden kan nemt ændres uden omlægning af kæder eller lignende. Desuden vises udsåningskvaliteten permanent via middelværdien og afvigelsen i længderetningen, idet optiske sensorer overvåger såsædrækkerne for de individuelle korn. En klassisk indsåning hører dermed fortiden til – komfort og rendyrket præcision for den professionelle landmand.