PÖTTINGER: Kontinuitet med ny företagsledning

PÖTTINGER: Kontinuitet med ny företagsledning

I mitten av januari 2018 tillkännagav Heinz Pöttinger, att han vill byta från lantbruksteknikföretagets operativa ledning till företagsstyrelsen

I mitten av januari 2018 tillkännagav Heinz Pöttinger, att han vill byta från lantbruksteknikföretagets operativa ledning till företagsstyrelsen. Under generalförsamlingen den 26 januari 2018 bekräftades de nya företagsledarna: Den erfarna, femhövdade företagsledningen går med fullt engagemang och glädje in för att driva företagets utveckling framåt och skapa tillväxt genom bland annat utbyggnad av produktionskapaciteten, digitalisering och fortsatt internationaliserad försäljning.

När Klaus Pöttinger lämnade den operativa företagsledningen 2016, utsåg företagsstyrelsen till att börja med tre nya företagsledare. Tillsammans med Heinz Pöttinger har de sedan dess lett företaget. Det erfarna företagsledarteamet kommer att fortsätta den ytterst framgångsrika utvecklingen och agera för att säkerställa kontinuiteten: Gregor Dietachmayr ansvarar även i framtiden för försäljningen och marknadsföringen och är nu utsedd även som talesperson för företagsledningen. Civ ing (FH) Jörg Lechner fortsätter att ansvara för produktionen i alla tre fabrikerna (Grieskirchen (AT), Bernburg (DE) och Vodnany (CZ)) och för allt inköp till hela företagsgruppen. Markus Baldinger ansvarar för området Forskning, utveckling och digitalisering. De affärsområden som Heinz Pöttinger ansvarat för sköter nu de nya företagsledarna: Herbert Wagner ansvarar för Human Resources & IT och Wolfgang Moser leder hela området Ekonomi och företagskvalitet. 

Det 1871 grundade lantbruksteknikföretaget PÖTTINGER står för justa partnerskap och pålitliga affärsrelationer i handslagskvalitet. Den nya ledningen bekänner sig till följande: För familjeföretagets kraftfulla företagsledarning  är värdena transparens, trovärdighet, beständighet och sammanhållning mycket viktiga. Ett konstruktivt samarbete är det uppsatta målet för att garantera kontinuiteten i företaget. 

”Under de senaste åren har vi tillsammans bevisat, att vi med framsynthet och professionalitet framgångsrikt har bearbetat de viktiga temana inom alla affärsområdena. Vi har lyckats skapa ett väldigt positivt klimat. Baserat på det förtroendefulla samarbetet med delägarna och tillsynsorganet vill vi fortsätta vår framgångsrika väg”, förklarar Gregor Dietachmayr, den nye talespersonen för företagsledningen.

PÖTTIGNER är ett österrikiskt familjeföretag som kommer att fortsätta att ägas i sin helhet inom familjen. Sin centrala roll ser det nya ambitiösa femhövdade företagsledarteamet, i ett fortsatt  partnerskapligt samarbete med medarbetarna och kunderna samt i en framtidsorienterad utveckling av innovativa produkter för framstående arbetsresultat. 

Pressdokument:

Ladda ned artikel