Hydraulisk sidoförskjutning på NOVACAT A10 slåtterkombinationer

Hydraulisk sidoförskjutning på NOVACAT A10 slåtterkombinationer

Utnyttja den maximala klippbredden

 

För att kunna utföra ett kraftfullt, men samtidigt komfortabelt arbete, erbjuder vi dig möjligheten att välja en automatisk skärbreddjustering. Med vår NOVACAT A10 slåtterkombination har du fördelen att täcka stora ytor inom kort tid.

De integrerade hydrauliska cylindrarna i förlängningsarmarna kan förskjuta slåtterbalkarna upp till 400 mm på varje sida. Om din traktor är försedd med en styrvinkelsensor, kan styrsignalen skickas till din maskin via ISOBUS under svängning. Slåtteraggregatet svarar med en automatisk justering av skärbredden. Om du till exempel gör en högersväng, vänder sig den högra slåtterbalken inåt (se avbild). En tillräcklig överlappning till frontklipparen garanteras – ingen yta lämnas obearbetad. På så sätt använder du alltid den maximala arbetsbbredden på bästa vis.

Du behöver aldrig tänka på inställningen av den optimala klippbredden.


Hydraulisk sidoförskjutning