SENSOSAFE: Sensorer för bästa fodret

SENSOSAFE: Sensorer för bästa fodret

För djurens bästa

PÖTTINGER lovar sina kunder det bästa fodret och anpassar utvecklingen av sina innovativa produkter just för detta. Med hjälpsystemet SENSOSAFE för att upptäcka och skydda vilda djur har lantbruksföretaget lyckats med en innovativ kupp: en balk med optiska sensorer monteras direkt på slåttermaskinen eller mellanramen. En signal pc slåtterhydrauliken lyfter frontslåtterenheten automatiskt. Under säsongen 2020 har flertals intensiva tester utförts på SENSOSAFE protoyper. Den praktiska erfarenheten av detta är mycket glädjande. Ett väldigt stort antal av djur kunde räddas.

 

Bästa fodret - för djurens bästa

Det bästa grundfodret är förutsättningen för djurens hälsa och prestanda. Det är grunden för lantbruksföretagets framgång. Hög snittkvalitet, rent räfningsarbete och förlustfri mottagning för skördenheten är förutsättningen för detta. Förorening av fodret på grund av dödade vilda djur och därav resulterande botulism måste förebyggas. På våren, när unga rådjur och andra små vilda djur sitter eller gömmer sig i det höga gräset, är de särskilt utsatta när det första snittet görs. På grund av tryckreflexen flyr de inte och fångas av slåttermaskinen. Teknikerna på PÖTTINGER har gett sig på denna utmaningen och utvecklat ett hjälpsystem för djurigenkänning. SENSOSAFE, världens första system av denna sort är utrustat med optiska sensorer. De fungerar optimalt även i dagsljus eller solljus. Den optiska sensorbalken monteras direkt på den frontslåtterenheten och/eller på mellanramen. Denna innovativa idèen tilldelades redan Silver Innovation Award 2017.

 

Slåttermaskin upp - för djurens bästa

På SENSOSAFE konverterar sensorerna ljuset med olika våglängder till en elektrisk signal. På detta sätt upptäcker SENSOSAFE en fawn eller ett annat litet vilt djur. En signal skickas omedelbart till slåtterhydrauliken och slåttermaskinen lyfts automatiskt med hög hastighet. Traktorföraren får också en akustisk signal och kan bromsa. På den andra varianten för bakre slåtterenhet sätts en separat mellanram in på frontlyftanordningen med en sensorbalk. I arbetsläge är denna vikt utåt. Den bakre slåtterenhetens arbetsområde avkänns. Mellan sensoren och den bakre slåtterenheten befinner sich tillräckligt avstånd. Detta gör det möjligt för traktorföraren - efter att ha mottagit en signal (visuell och akustisk) - att stoppa och kliva av traktorn för att kunna rädda det upptäckta vilda djuret och föra ut det från farozonen. Man kan även lyfta den bakre slåttermaskinen och lämna ett litet obearbetat område.

 

Alla fördelar på en blick

Andra system kräver ytterligare personal för att spåra djuren före slåtter. SENSOSAFE erbjuder fördelen att ingen extra personal krävs. Glada kor ger mer och bättre mjölk. PÖTTINGER, lantbruksspecialisten, gör just det: SENSOSAFE ger välsmakande, energiskt och framför all rent foder för bondgårdsdjur och säkerhet för vilda djur med hjälp av SENSOSAFE.

 

SENSOSAFE befinner sig för närvarande i testfasen och är ännu inte tillgänglig. Vi håller dig uppdaterad på våra social medier och online kanaler.

 

Pressdokument:

Ladda ned artikel