NOVACAT A10: Den nya standarden för slåtterkombinationer

NOVACAT A10: Den nya standarden för slåtterkombinationer

Ny drivlina som ger lång livslängd

Slåtterkombinationen NOVACAT A10, den senaste utvecklingen från PÖTTINGER, är full med tekniska finesser och sätter en ny standard beträffande livslängd, användningssäkerhet, ekonomi och komfort. 

NOVACAT A10 är utomordentligt anpassningsbar. En sidoförskjutning på 400 mm på varje sida svarar för en optimal överlappning och därmed en perfekt slåtterkvalitet. Även den stora markfrigångenupp till 55 cm vid vändtegen bidrar till det. 

Slåtterkombinationen finns med strängformare utan kross, med ED-pinnkross och med RCB-valskross. Det ingår en hydraulisk avlastning av slåtteraggregatet till alla modeller.

I kombination med ett 3 m frontmonterat slåtteraggregat är arbetsbredder på 8,80-9,56 m möjliga. Centrumavståndet mellan de båda slåtterenheterna utgör här 1,8-2,6 m. I kombination med ett 3,5 m frontmonterat slåtteraggregat utgör arbetsbredden 9,26-10,02 m. 

Y DRIVE – den nya generationens drivenhet

Den särskilda, ingående växeln Y DRIVE med cylindrisk kuggväxel förfogar över en drivenhet på den motsatta sidan. Det ger den centrala fördelen att det går att använda längre, standardmässiga kraftöverföringsaxlar med mindre vinkel. Resultatet blir en lugn gång vid samtidig, högre prestanda även vid tuff körning och i vändtegspositionen. Det ger även en betydligt längre livslängd.

 

 

NONSTOP LIFT – ny hydraulisk startsäkring 

NONSTOP LIFT är en innovativ teknik för optimalt skydd av slåtterbalken. Den dubbelsidiga startsäkringen möjliggör en effektiv undanvikning av slåtterbalken vid hinder. Vid utlösning svängs armen bakåt via triangelarmen och vrids samtidigt uppåt framtill via kulleden – en ”tredimensionell” skyddsmekanism. Därmed lossas slåtteraggregatet lättare från hinder och stora skador på slåtteraggregatet undviks vid höga hastigheter.

 

Tusentals gånger beprövad – NOVACAT-slåtterbalken

Hjärtat i slåtterkombinationen är den tusentals gånger beprövade NOVACAT-slåtterbalken med det seriemässiga snabbytessystemet för knivar. 

Kompakt vid transporter och ett under vid parkering 

Med en transporthöjd på 4,0 m, en transportbredd på 2,7 respektive 3,15 m och en markfrigång på minst 28 cm är NOVACAT A10 kompakt vid transporter. Parkeringsstöden är seriemässiga. Därför kan NOVACAT A10 parkeras uppfälld på en minimal yta.

 

 

Enkel hantering av underhållet via kontrollpanel

Beroende på hur länge slåtteraggregatets kraftöverföringsaxel har använts visar kontrollpanelen vilket underhåll som ska utföras på maskinen.

Förstklassig snittkvalitet, användningssäkerhet, ekonomi och lång livslängd är kännetecknen för slåtterkombinationerna NOVACAT A10 från PÖTTINGER.