SERVO 45 S: Plogen för kraftfull användning

SERVO 45 S: Plogen för kraftfull användning

Även inom modernt åkerbruk har plogen fortfarande en stor betydelse

Men inte för något annat redskap är bandbredden för individuella krav lika stor, beroende på de olika markförhållandena i världen. Med 58 olika modeller bland SERVO-plogarna kan PÖTTINGER täcka behoven optimalt.  SERVO 45 S, en stabil, tillförlitlig och robust multitalang för kraftfull användning, är ny i SERVO-plogfamiljen.

I 6-skärigt NOVA- eller NOVA PLUS-utförande är den framtagen för traktorer på upp till 350 hk. I NOVA-utförandet är en raminsvängningscylinder standard och i NOVA PLUS-utförandet finns det en minnestiltbreddscylinder. Med ett plogkroppsavstånd på 95 cm, en ramhöjd på 80 cm och ett långt, genomgående huvudramlager, med vilket ramröret fästes, uppfylls kraven för en kraftfull användning. Användning av högfasta material möjliggör högre körhastigheter och längre livslängd. Även vändaxeln med dubbellagring (kategori 3/bredd 3) är standard i det 6-skäriga utförandet.

Tack vare det unika SERVOMATIC-inställningscentrat kan en grundanpassning till traktorn göras snabbt och enkelt. Den här optimala inställningsmöjligheten säkerställer att SERVO går lätt under alla användningsvillkor.  Den första tiltans bredd och dragpunkten är snabbt och exakt, separat ställbara och de påverkar inte varandra. Det är en stor fördel, främst vid den hydrauliska tiltbreddsinställningen. Någon efterkorrigering krävs inte. Några få handgrepp räcker och den första inställningen passar.

Genom det stora antalet olika plogkroppsformer, från kortvändande vändskivor via långdragna former till spaltade vändskivor, hittar varje kund en passande form för sitt område. 
Förbättrad dragkraft på traktorburna plogar genom ”Traction Control”

Utbyggnadsmodulen „Traction“ möjliggör överföring av vikten från plogen till traktorn på traktorburna, 6-skäriga SERVO 45 S-plogar. Med kraftinledning via Traction-systemet belastas bakhjulen permanent vid optimal markanpassning av plogen. Därigenom minskas eftersläpningen och följaktligen även den skadliga kladdigheten från bakhjulen.