Maschine des Jahres, Preisverleihung SIMA 2019

Maschine des Jahres, Preisverleihung SIMA 2019
Preisverleihung auf der SIMA 2019, das NOVACAT A10 CROSS FLOW wurde zur Maschine des Jahres gewählt.
JPG-Format

Ladda ned högupplösta bilder

Tänk på att grafiker, videofilmer och texter underkastas upphovsrätten. Du får gärna använda dem för reklamändamål, men vi önskar då, att du skickar ett intygande exemplar eller en användningsinformation till pr@poettinger.at.