PÖTTINGER: Klimatskydd i praktiken

PÖTTINGER: Klimatskydd i praktiken

Information från PÖTTINGER hållbarhetsredovisning

I dagens värld är medvetenhet om miljöfrågor viktigare än någonsin och vi på PÖTTINGER är aktivt engagerade i hållbarhet. Den här gången vill vi titta närmare på CO2- och växthusgasutsläpp och förklara innebörden av olika kategorier. Vi kan också redovisa åtgärder som redan har genomförts


Vad är CO2- och växthusgasutsläpp?

CO2, förkortningen för koldioxid, och GHG, förkortningen för växthusgaser, är nyckelbegrepp i kampen mot klimatförändringarna. Dessa utsläpp uppstår som biprodukter av mänskliga aktiviteter. De kommer ofta från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas, som används i fordon, fabriker och kraftverk. Utsläpp sker dock inte bara vid energiproduktion. Produktionen av varor och transportprocessen bidrar också.

Vad betyder det?
Dessa gaser är "växthusgaser" eftersom de fångar värme i vår atmosfär, vilket bidrar till en ökning av den globala genomsnittstemperaturen. Denna temperaturhöjning har långtgående effekter, till exempel genom mer extrema väderhändelser.
Vilka kategorier kan utsläpp delas in i?
I affärssammanhang delas utsläppen in i tre kategorier, så kallade scopes, för att mer exakt definiera deras ursprung och effekter:

Scope 1: Scope 1 inkluderar utsläpp som härrör direkt från vår operativa verksamhet. Till exempel förbränning av fossila bränslen som gas, olja eller bensin. Dessa utsläpp står under vår direkta kontroll och vi kan påverka dem genom policyer och initiativ.

Scope 2: Denna kategori avser indirekta utsläpp i samband med produktionen av den energi vi köper, till exempel el. Dessa utsläpp uppstår utanför vår omedelbara verksamhet men är kopplade till vår energiförbrukning. Att byta till förnybar energi eller öka energieffektiviteten kan bidra till att minska dessa utsläpp.

Scope 3: Den sista kategorin omfattar de mest komplexa utsläppen. Det är indirekta utsläpp som kommer från hela vår värdekedja. Dessa utsläpp är ofta svårare att kvantifiera och kontrollera eftersom de ligger utanför vår direkta kontroll.

Vad gör vi?
På PÖTTINGER arbetar vi aktivt för att minska våra utsläpp. Vi har beräknat våra växthusgasutsläpp i Scope 1 och 2 sedan verksamhetsåret 2020/2021 och har vidtagit åtgärder för att kontinuerligt minska dem. Ett enastående exempel på detta är våra nya solcellssystem i anläggningarna i St. Georgen och Bernburg, som nu är i drift. Dessa system använder solenergi för att generera ren el. Systemet i anläggningen i St. Georgen har en effekt på 350 KWp och producerar 350 000 kWh årligen. Det motsvarar en årlig förbrukning på cirka 50 bostadshus. Den el som produceras vid fabriken i St Georgen förbrukas till 100 procent av företaget självt. PV-systemet i Bernburg genererar 800 KWp.
Projektet för att beräkna uppströms Scope 3-utsläpp har också startat. Detta hjälper oss att vidta riktade åtgärder för att minska vår miljöpåverkan i vår värdekedja.

Liknande artikel

NYHETSBREV

Få den viktigaste informationen regelbundet!

Logga in nu

Vi använder kakor och spårningsteknologier.


Användarvänlighet är viktig för oss. Därför vidareutvecklar vi hela tiden våra erbjudanden och online-tjänster på webbplatsen. Vi vill visa det innehåll och den reklam som passar för dig. Vid fortsatt användning av webbplatsen installeras tekniskt nödvändiga kakor. Vid personrelaterade Google Marketing-produkter installeras kakor, men endast om du godkänner det (”Godkänn alla”). Du kan även göra individuella inställningar med hjälp av de angivna kryssrutorna.

Vissa webbteknologier och kakor bidrar till att helt enkelt tillgängliggöra den här webbplatsen och göra den användarvänlig. Här avses såväl viktiga grundfunktioner, exempelvis navigering på webbplatsen, korrekt visning i din webbläsare och frågan om ditt medgivande. Den här webbplatsen fungerar inte utan de ovan nämnda webbteknologierna och kakorna.

Kakans syfte Varaktighet
Godkännande av kakor Sparar, om uttrycket ”Godkännande av kakor” har accepterats 6 Månader
Land (layer) och språk (lang) Sparar det land och det språk som användaren har valt 6 Månader
Mer information

Vi vill hela tiden bli bättre på användarvänlighet och få en bättre prestanda på vår webbplats. Därför använder vi analysteknologier (även kakor). De mäter och analyserar anonymt vilket innehåll på vår webbplats som används och hur ofta det aktiveras.

Kakans syfte Varaktighet
Google Analytics För analys av användningen av webbplatsen, se nedan. 6 Månader
Mer information

Vi vill visa dig ett relevant innehåll på vår webbplats och på de sociala medierna. Därför använder vi webbteknologier (även kakor) från några partnerföretag. Därmed skräddarsys och visas innehållet utifrån ditt användningsbeteende.

Kakans syfte Varaktighet
YouTube Vi ansluter YouTube-filmer till vår webbplats och använder då YouTubes utökade dataskyddsläge. YouTube lagrar ingen information om besökarna på deras webbplats, utom om en videofilm ses.Det finns mer information här:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Vi har ingen kontroll över YouTube-kakor. Du kan blockera de kakorna i inställningarna till din webbläsare. 6 Månader
Mer information
Mer information
Loading...