Linka prispela k vyššej úžitkovosti

Linka prispela k vyššej úžitkovosti

Spoločnosť AGROLUK, s.r.o., Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné obhospodaruje 1 800 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 600 ha ornej, na ktorej pestuje ozimnú pšenicu, jarný jačmeň, ovos, ozimnú repku, kukuricu na siláž a tento rok prvý krát i sóju. Z kŕmnych plodín pestujú lucernu, ďatelinu a trávne miešanky. Trvalé trávne porasty slúžia na pastvu, výrobu senáže a sena pre 700 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté, z toho je 300 dojníc.

„S technikou Pöttinger máme skúsenosti desať rokov. V roku 2007 sme vyskúšali senážny voz EUROPROFI 5000 L, ktorý sa osvedčil, takže sme ho kúpili. Je univerzálny, využívame ho na senážovanie, zber sena i slamy. Na zber krmovín  sme v nasledujúcich rokoch zakúpili ešte dva diskové žacie stroje NOVADISC 265 s bočným zavesením, ktoré nám prakticky kosia celú výmeru krmovín na ornej pôde a trvalé trávne porasty. Pokosenú hmotu potom spracuje obracač EUROHIT 540 N a následne zhrňovač EUROTOP 651,“ uviedol Ladislav Lukáč, konateľ spoločnosti AGROLUK, s.r.o.

Linkou na krmoviny sa zber výrazne  urýchlil a znížili sa prevádzkové náklady. Podľa konateľa spoločnosti jednak klesla spotreba pohonných hmôt a linka Pöttinger taktiež veľmi skrátila dobu zberu krmovín. „Čím kratšia je doba zberu, tým je lepšia kvalita krmiva, takže i zásluhou týchto strojov išla mliečna úžitkovosť nahor,“ hovorí Ladislav Lukáč a dodáva, že sa nesnaží o maximálnu úžitkovosť, ale zameriavajú sa na priaznivú ekonomiku výroby mlieka. Dojnice tam spásajú trvalé trávne porasty celé leto, čo rovnako prispieva k úspore nákladov a kvalitnej produkcii.

Dobré referencie na techniku Pöttinger podporili taktiež nákup strojov na prípravu pôdy a sejbu. Od roku 2008 v spoločnosti AGROLUK spoľahlivo slúžia dva nesené trojmetrové radličkové kypriče SYNKRO 3003 a štvormetrový univerzálny sejací stroj TERRASEM 4000 K. „Podmietače nám veľmi urýchlili prvé podmietky po zbere, to je spracovanie do hĺbky 10 až 12 cm. Podľa potreby a situácie ich využívame taktiež na prípravu pôdy pred sejbou, podľa plodiny a podmienok do hĺbky 20 až 25 cm. Na jar potom pripravujú pozemky pod kukuricu. Pekne vyrovnávajú a drobia pôdu, sú to prevádzkovo spoľahlivé a rýchle  stroje,“ hovorí spokojne Ladislav Lukáč. Sejacím strojom TERRASEM zakladajú v spoločnosti AGROLUK okrem kukurice všetky plodiny. Kvalitná predsejbová príprava a presná sejba za posledné roky zvýšila výnosy, osivo je ukladané  rovnomerne a nie je nutná ďalšia pracovná operácia, napríklad valcovanie pozemkov po zasiatí.