Podmítače vyrobené ve Vodňanech

Podmítače vyrobené ve Vodňanech

Při zakládání porostů se stále více využívají technologie, které se označují jako minimalizační. Výhodou u těchto technologií je především zvyšování obsahu organické hmoty v půdě, zlepšování půdní struktury, lepší hospodaření s půdní vláhou a udržení výnosu plodin při možné redukci přímých nákladů.