Čelně nesený diskový žací stroj NOVACAT ALPHA MOTION MASTER

Čelně nesený diskový žací stroj NOVACAT ALPHA MOTION MASTER

„Plovoucí řez“ nyní i pro menší traktory.

NOVACAT ALPHA MOTION je platforma pro vysokou kvalitu sečení a šetrný řez. Nejlepší kopírování nerovností, minimální odrol, precizní práce bez zvýšených nároků na obsluhu jsou oprávněnými požadavky uživatelů. Konstrukční detaily a funkce strojů v podstatné míře přispívají ke kvalitě získávané píce při současném snižování nákladů na její výrobu. Pouze kvalitní krmivo zvyšuje užitkovost a zlepšuje zdravotní stav skotu. Čelně nesené žací stroje ALPHA MOTION jsou u našich zemědělců známé svojí výkonností a spolehlivostí již řadu let. Tuto řadu nyní doplňujeme o pět modelů v provedení MASTER - diskové žací stroje NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER, 301 ALPHA MOTION MASTER a 351 ALPHA MOTION MASTER a bubnové žací stroje EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER a EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER.

Nové modely MASTER jsou agregované s traktorem pomocí čelního tříbodového závěsu. Nosný rám žacího stroje je zkrácený o 34 cm. Těžiště posunuté blíže k traktoru a snížení hmotnosti o 40 kg minimalizují mj. spotřebu paliva. Výška zdvihu v přepravní poloze je u všech modelů 30 cm. MASTER není možné použít v kombinaci s prstovým lamačem ED nebo mačkacími válci RCB. Díky optimalizaci nového závěsu lze MASTER efektivně využívat i s traktory menších výkonových tříd (maximální rozměr pneumatik na přední nápravě 28").

MASTER jsou vizualizované v novém atraktivním designu se světle šedým nosným rámem. Neobvyklá konstrukce umožňuje rovněž dokonalý výhled na žací plochu. Osvědčená kinematika kopírování nerovností ALPHA MOTION a stabilní žací lišty s pohonem TRI DRIVE zůstaly zachovány.

Jedinečné kopírování nerovností

Čelní žací technika ALPHA MOTION se zakládá na propracované kinematice nosného rámu. Na nerovnosti terénu nereaguje pouze vlastní žací lišta, jak je to obvyklé u většiny systémů, nýbrž i nosný rám. Při kopírování nerovností se pohybuje celá lišta společně s aktivním nosným rámem!

Do nástavbového modulu ALPHA MOTION jsou integrovány dvě dostatečně dimenzované pružiny. Tyto pružiny garantují rovnoměrné odlehčení žací lišty v širokém rozsahu. Jedná se o jednoduché, a přesto velmi účinné odlehčení, které je použitelné za všech pracovních podmínek. Celá žací lišta je tím pádem při povrchových vyvýšeninách nadzvednuta, při klesání spuštěna níže.

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER se vyznačuje originálním kopírováním nerovností, které vytváří základ pro čistou sklizeň a kvalitu krmiva.