Dvourotorový stranový shrnovač TOP 652

Dvourotorový stranový shrnovač TOP 652

Pokyny pro obsluhu stroje!