Pöttinger potvrzuje pozici světového lídra

Pöttinger potvrzuje pozici světového lídra

Technika čelně nesených diskových žacích strojů ALPHA MOTION se zakládá na propracované kinematice aktivního nosného rámu. Základním principem závěsu je snaha o zachování konstantního přítlaku na žací lištu bez ohledu na změnu její polohy v rozsahu +/- 250 mm. Jedinečné přizpůsobení povrchu, které je šetrné vůči porostu i samotnému stroji.