SYNKRO 3020 NOVA – viacúčelové použitie

SYNKRO 3020 NOVA – viacúčelové použitie

Samostatne hospodáriaci roľník Ernest Papp z Farnej okr. Levice hospodári na 100 ha ornej pôdy. Pestuje na nej bežné plodiny ako obilniny, kukurica, slnečnica, repka. Druhým rokom je hrdým užívateľom radličkového kypriča SYNKRO 3020 NOVA. Primárnymi argumentami, ktoré vo finálnej fáze výberu rozhodli, bolo šetrenie nákladov na obrábanie pôdy, vyššia výkonnosť a šetrnosť k vlahe.