Roky provozu potvrdily spolehlivost a výkonnost

Roky provozu potvrdily spolehlivost a výkonnost

ZD Hrotovice na Třebíčsku obhospodařuje zhruba 2 300 ha zemědělské půdy. Na trvalé travní porosty z toho připadá jen asi 60 ha, které sklízejí na seno, ostatní je orná půda.

V současné době družstvo vlastní ještě tři další společnosti. Jedna je zaměřena pouze na rostlinnou výrobu s výměrou 380 ha orné půdy v okolí Hustopečí a Pohořelic, dvě se zabývají obchodováním s komoditami, produkcí krmných směsí a vojtěškových úsušků. V živočišné výrobě se v družstvu specializují na produkci mléka. U 290 holštýnských dojnic dosahují průměrnou roční užitkovost 10 000 kg mléka. Celkem chovají 750 kusů skotu včetně výkrmu býků a v dohledné době přibude i chov krav bez tržní produkce mléka. Jako už jedni z mála se zabývají chovem prasat s cílem zdvojnásobit stav prasnic z 323 na 750 kusů. Pustit se chtějí i do chovu ryb s roční produkcí kolem 40 tun. Využijí k tomu odpadního tepla z vlastní bioplynové stanice s kapacitou 760 kW. Na orné půdě pěstují především klasické tržní a krmné plodiny – ozimou pšenici, ozimý ječmen, řepku, hrách, kukuřici na siláž i na zrno a na 215 ha vojtěšku.

S technikou Pöttinger mají v Hrotovicích zkušenosti od roku 2002, kdy pořídili obraceč EUROHIT 54 N a shrnovač EUROTOP 421 N. „Rozhodli jsme se jít do výkonné techniky. První stroje se osvědčily, takže po zkušenostech jsme pořizovali další techniku této značky,“ uvedl Ing. Bohumír Hutař, předseda ZD Hrotovice. V roce 2006 následoval zadní diskový žací stroj NOVADISC 265, který dodnes využívají na sečení menších parcel a o dva roky později dvourotorový shrnovač pro tvorbu středového řádku EUROTOP 881. Devátou sezonu spolehlivě slouží žací kombinace NOVACAT X8 ED s prstovým lamačem a EXTRA DRY pro plošný rozhoz po celém záběru nebo tvorbu řádků. Vybavená je čelní žací lištou NOVACAT 306 F ED alpha motion.

„Je to výkonná, provozně velmi spolehlivá a v terénu stabilní kombinace, stejně jako stroje na obracení a shrnování. Konečně nejlépe je to vidět podle těch roků, co tyto stroje využíváme. Žací kombinací X8 sklízíme hlavně tři seče vojtěšky, někdy čtyři, potom velké louky a hrách na senáž. Za sezonu je to celkem kolem 800 ha. Co se týká kondicionéru, u vojtěšky jsme se s ním museli naučit pracovat. Je důležité, aby neopadaly drobné listy, aby nebyly velké ztráty výdrolem, a ze sklizené hmoty jsme dokázali vyrobit kvalitní krmivo,“ říká Ing. Hutař.

Dva sběrací vozy FARO 8000 L z let 2007 a 2009 stále slouží na sběr sena. Zpočátku sklízely i veškerou slámu, kterou v současnosti ukládají do balíků. Jedno FARO dokázalo zcela bez problémů nahradit dva staré vozy. „V době pořízení znamenaly tyto dva vozy vyřešení sklizně slámy, která pro nás byla, řečeno s nadsázkou, černou můrou. Tehdy jsme měli chov prasat a býků na slámě, dnes už máme kejdové hospodářství a slámu potřebujeme jen pro dojnice, ostatní zapravujeme,“ vysvětlil předseda.

Třetí sezonu pracují v družstvu rotační brány LION 4002, které agregují se starším secím strojem při zakládání porostů speciálních plodin a setí na malých plochách. Předností rotačních bran je výborné rozdrobení a promísení půdy těsně před setím a příprava kvalitního seťového lůžka.

Immer aktuell informiert

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...