Zber krmovín by vyriešil ďalší voz

Zber krmovín by vyriešil ďalší voz

Hlavným výrobným programom v Agrodružstve Dlhá nad Oravou v okrese Dolný Kubín je produkcia mlieka. Celkom chovajú asi 430 kusov slovenského strakatého dobytka, z toho je 200 dojníc s priemernou ročnou úžitkovosťou 6 000 kg mlieka. Tento rok v chove dojníc urobili zmeny, vrátane kŕmnej dávky, takže dojivosť by sa mala zvýšiť.

Rastlinná výroba je v Agrodružstve celkom podriadená živočíšnej výrobe, predovšetkým sa jedná o výrobu objemových krmív. Družstvo patrí k podhorským podnikom s nadmorskou výškou od 600 do 850 metrov čo znamená menšie pozemky, svahovitosť, stredne ťažké až ťažké pôdy, miestami i kamenisté. Hospodária v dvoch katastroch na 621 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom v okrese Liptovský Mikuláš, kde majú 140 ha, je dojazdová vzdialenosť až 37 km. Orná pôda tvorí celkom 200 ha a pestujú na nej kukuricu na siláž, ďatelinotrávne miešanky a lucernu.

Od firmy Pöttinger majú v Dlhej nad Oravou stroje na zber krmovín i na spracovanie pôdy. Šiestu sezónu tam pracuje senážny voz EUROPROFI 5000 L a štvrtú  sezónu dva žacie stroje – čelný NOVACAT 301 F alpha motion a zadný NOVACAT 302 a dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651 pre tvorbu stranového riadku. „Voz EUROPROFI zbiera všetko seno, to je približne 320 ton a až do tohto roku odvážal z poľa taktiež všetku senáž. Ročne robíme 2 000 až 4 000 ton senáže a za tie roky všetko zbieral, rezal a odvážal. Senážny voz znamená v našich náročných pôdnych a poveternostných podmienkach výhodu, môžeme ho nasadiť v optimálnej zrelosti porastov a zbierať tak kvalitné krmivo. Pracuje rýchlo a spoľahlivo, takže uvažujeme o zakúpení ešte jedného vozu. Pokiaľ voz odváža hmotu z ornej pôdy, je schopný sa za deň otočiť až dvadsaťdvakrát. Zo vzdialenejších plôch však odvezie len osem fúr za deň. Preto by sme potrebovali ešte druhý rezací voz, ktorý by nám vyriešil zber krmovín v dobrej kvalite a v optimálnom čase. Možno trochu menší, a tým vhodnejší do tunajších kopcov. Dva vozy by sa pri zbere vzájomne doplňovali a zber by sa ešte viac urýchlil,“ uviedol agronóm Agrodružstva Ján Kožienka a vysvetlil, že po kosení hmota rýchlo presychá, takže sa kosí len toľko, koľko stačia odviesť. Dôležitá je rýchlosť, a keď je odvozový čas dlhší, nestíhajú odvážať hmotu v optimálnej sušine.  Žacie lišty, ktoré používajú ako kombináciu v agregácii s traktorom 135 k, zberajú okrem  pastvín i všetky krmoviny. Asi 400 ha z troch kosieb na ornej pôde, niekedy vyjde i štvrtá kosba. Na lúkach sú dve kosby, takže zhruba za rok to vychádza na 700 až 800 ha. Prevádzková spoľahlivosť žacích strojov a zhrňovača je v daných ťažkých podmienkach podľa agronóma vysoká. Zatiaľ sme menili len bežné opotrebiteľné diely.

Na prípravu a spracovanie pôdy používajú v Agrodružstve osem sezón nesený diskový podmietač TERRADISC 3000. V marci začína pripravovať pozemky po jesennej orbe na zakladanie nových porastov tráv. Potom pokračuje prípravou pozemkov pod kukuricu, lucernu a ďalšie plodiny. Za rok pripraví približne 100 ha v agregácii s traktormi 135 alebo 210 k, podľa pôdnych podmienok a náročnosti terénu. „Za osem sezón neboli s týmto strojom žiadne problémy, menili sme len opotrebiteľné diely. Na našu veľkosť výmery nám vyhovuje. Pripravuje pozemky pri nastavení pracovnej hĺbky od 5 do 12 cm, vyrovnáva povrch a pôdu pekne premiešava s rastlinnými zvyškami,“ podotkol spokojne agronóm.

V tomto roku zakúpili v Agrodružstve štvorradličný pluh SERVO 35 NOVA s nonstop istením proti kameňom, čo znamená ochranu pracovných orgánov i celého stroja. Pluh mali možnosť vyskúšať minulý rok na jeseň, keď ho mali zapožičaný. Robiť by mal hlavne hlboké jesenné spracovanie ornej pôdy pre následnú jarnú sejbu. Podľa situácie a prezimovania porastov tak po zime prípadné rozorávky. Za sezónu by mal spracovať 120 ha v agregácii s traktorom 230 k.