Pneumatický secí stroj s přihnojováním TERRASEM C8 FERTILIZER

Pneumatický secí stroj s přihnojováním TERRASEM C8 FERTILIZER

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!