PÖTTINGER s maximálnou flexibilitou kosenia

PÖTTINGER s maximálnou flexibilitou kosenia

V kombinácii s čelným žacím strojom so záberom 3 / 3,5 m môžete pri celkovej šírke cez 12 m tvoriť dvojriadok s vonkajšou šírkou cca 6 m v dvoch jazdách. Následne môžete vytvoriť pravidelný riadok šetrným dvojrotorovým stredovým zhrňovačom. To výrazne znižuje prejazdy na lúke alebo na poli. Tým redukujete znečistenie krmovín a rovnako ušetríte i drahocený čas pri zbere a PHM.