Video - farma František Opluštil, Skalice nad Svitavou

V současnosti obhospodařují na farmě 340 ha zemědělské půdy, z toho většina je orná půda, jen 6 ha jsou trvalé travní porosty. Zabývají se výhradně rostlinnou výrobou se zaměřením na tržní plodiny, na dvou třetinách ploch je to pšenice ozimá v potravinářské kvalitě.