Po skúsenostiach vsadili i na spracovanie pôdy

Po skúsenostiach vsadili i na spracovanie pôdy

Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov v okrese Námestovo hospodári na zhruba 1 000 ha poľnohospodárskej pôdy. Na 540 ha ornej pôdy pestuje hlavne tržné plodiny, v živočíšnej výrobe sa zameriava na produkciu mlieka. Jedná sa o podhorskú až horskú oblasť v nadmorskej výške približne 600 metrov, pozemky sú v danom katastri väčšinou rovinaté, a to vrátane trvalých trávnych porastov.

„Máme jedno stredisko a hospodárime v jednom katastri, takže dojazdové vzdialenosti sú  do päť kilometrov. Chováme 700 kusov dobytka plemena holstein, z toho je 330 dojníc s priemernou úžitkovosťou cez 8 000 kg mlieka. V rastlinnej výrobe pestujeme ozimnú pšenicu a tritikál zhruba na 250 ha, jarnú repku asi na 90 ha. Na zvyšnej ploche  kukuricu na siláž a doplnkové plodiny pre lekárske účely – ľan olejný a ostropestrec mariánsky,“ predstavila zameranie družstva agronómka Jana Košutová. Nejakých 250 až 300 ha sú lúky, ktoré využívajú na výrobu trávnych senáží. Zvyšok sú pasienky alebo neintenzívne či menej obrábané lúky, ktoré slúžia na produkciu sena. Za sezónu je to okolo 100 ton sena a približne 4 000 ton senáží pre chov dobytka, a to všetko zberajú linkou Pöttinger.

Zber začínajú žacími lištami, dve čelné NOVACAT 301 F alpha motion a NOVACAT 306 F alpha motion a dve zadné NOVACAT 305 H. Podľa agronómky sú  žacie stroje v teréne spoľahlivé, výkonné a bez problémov dokážu pokosiť porasty na celej výmere v optimálnych termínoch. Krmoviny obracia od tohto roku HIT 10.11 T so záberom jedenásť metrov a v zálohe majú ešte starší obracač EUROHIT 61 N. Zhrňovanie je v súčasnosti najslabším článkom, šesťmetrový EUROTOP 651 z roku 2007 výkonnostne v linke stačí len tak tak. Na zber asi tretiny senáže slúži ôsmu sezónu voz JUMBO 6610 L a so zberom sena a slamy vypomáha ešte voz JUMBO 8000 L z roku 2003. Prevádzková spoľahlivosť a ekonomika prevádzky vozov je podľa Jany Košutovej nespochybniteľná, naviac sú sebestační v najvhodnejších termínoch zberu.

Po skúsenostiach s technikou Pöttinger na zber krmovín sa v družstve rozhodli zakúpiť tento rok diskový podmietač TERRADISC 6001 T, ktorý by mal zvládnuť prvé podmietky po zbere všetkých plodín na ornej pôde. Pri plytkom spracovaní do hĺbky 6 až 10 cm, a pokiaľ by robil prípravu pred sejbou obilnín, tak do 12 až 15 cm. Za sezónu by mal urobiť 500 až 600 ha v agregácii s traktorom 280 k. Okrem jednoduchej obsluhy a vysokej výkonnosti si od tohto stroja sľubujú minimálny čas na jeho údržbu a lacnejšiu prevádzku.