Jak zaseješ, tak sklidíš

Jak zaseješ, tak sklidíš

Sídlo rodinné farmy Peštových je v Boru u Sedlčan. Na plný úvazek pracují na farmě čtyři rodinní příslušníci, tři bratři a ještě vypomáhá matka, otec už je v důchodu. Farmu po něm převzal nejstarší z bratrů, Ing. Vladimír Pešta, který má na starosti výrobu, provoz a ekonomiku.

Na farmě chovají celkem 130 kusů plemene holštýn, z toho je 65 dojnic s průměrnou roční užitkovostí okolo 9 000 kg mléka. Od specializace na chov mléčného skotu se odvíjí i zaměření rostlinné výroby. Na 73 ha orné půdy pěstují především krmné plodiny, na dalších 25 ha jsou louky a pastviny. „Všechno, co v rostlinné výrobě vyprodukujeme, je určeno pro vlastní živočišnou výrobu. Jediným finálním produktem z naší farmy je mléko, plus nějaký přirozeně vyřazený jatečný skot,“ uvedl Ing. Vladimír Pešta a dodal, že zpravidla každý rok dokupují slámu pro stelivové stáje, aby pak organické hnojivo vraceli zpět do půdy.

Na jaře 2017 koupili secí stroj TERRASEM R3 ARTIS, který si vyzkoušeli již před tím na podzim. Zvolili třímetrovou verzi, s ohledem na traktor 140 k, který stroj zvládne i v náročném kopcovitém terénu. „Posun v kvalitě práce byl obrovský. Secí stroj s přípravou půdy pro nás znamená rychlejší setí, úsporu přejezdů po poli, času a pracovní síly. Má velký zásobník, takže stačí nasypat osivo ráno a v poledne. Je to stroj, který představuje další přínos v hospodaření a vyšší efektivnost při pěstování plodin. Určitě se zvýšila také kvalita porostů, podstatně lépe vzcházejí a přezimují. Stále platí – jak zaseješ, tak sklidíš,“ říká s přesvědčením farmář. Ve zdejších písčitých a kamenitých půdách si TERRASEM R3 ARTIS poradí velmi dobře, má výbornou průchodnost. To byl jeden z důvodů, proč se pro něj na farmě rozhodli. Ovládací terminál ARTIS je přehledný, nastavení hloubky jednoduché a stroj krásně kopíruje terén. Na podsevy a setí luskovinoobilných směsek používají k secímu stroji TEGOSEM 200, takže porosty zakládají jedním přejezdem.

Z techniky Pöttinger využívají na farmě první sezonu kombinaci čelní žací lišty NOVACAT 301 F ED alpha motion s boční lištou NOVACAT 352 CF s příčným šnekovým dopravníkem CROSS FLOW. „Pěstujeme hodně pícnin a doposud jsme museli píci také na orné půdě nahrabovat, což znamenalo příměsi kamení a zeminy. Líbila se nám možnost, že bychom tuto jednu operaci vyřadili. Lišta se šnekem dokáže hmotu shodit za traktor do jednoho pravidelného řádku, který lisujeme. Nebo na seno se kryt šneku uvolní a píce se rozhodí na široko. Když je hmoty málo, uděláme jednu jízdu tam a druhou zpátky a máme dva řádky vedle sebe, které pak shrnovačem shodíme na jeden, celkem ze 13 metrů. Funguje to perfektně, je radost se na pole podívat, když kombinace jede. Krásně kopíruje terén a na poli není vidět, že by půda byla někde rozrytá lištou. Minimální jsou ztráty odrolem, vypustili jsme shrnování a máme čistou píci bez písku a kamení. Výsledkem je kvalitnější krmivo pro dojnice,“ vysvětlil farmář, jak žací kombinace urychlila a zkvalitnila sklizeň.