Ekonomicky efektívna linka

Ekonomicky efektívna linka

„Obhospodarovaná pôda v PD Lokca v katastrálnom území Lokca a Breza patria do územia Hornej Oravy. Hospodárime na 818 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 290 ha je ornej.

Naše pozemky po geomorfologickej stránke patria do kotliny dvoch pohorí, a to Slovenských Beskýd a Oravskej Magury so severojužnou expozíciou. Región je to mierne chladný a vlhký. Pozemky sa nachádzajú v nadmorskej výške od 700 do 1 200 metrov so svahovitosťou od 3 do 30 stupňov,“ predstavil podmienky, v ktorých družstvo hospodári, predseda Pavol Bartoš.

V družstve chovajú 330 dojníc plemena slovenské strakaté s priemernou ročnou úžitkovosťou 5 260 kg mlieka. Špecializácia na chov dobytka, ktorý celkom predstavuje približne 700 kusov, je prispôsobená i rastlinná výroba, takže všetka produkcia je určená na výrobu krmív.  Na zber trvalých trávnych porastov a krmovín na ornej pôde využívajú už viac rokov techniku Pöttinger. Prvým strojom bol samozberací voz FARO 4000 L, ktorý má za sebou deväť sezón. Každoročne pozbiera a odvezie väčšinu slamy a asi štvrtinu sena, čo je celkom asi 300 ha.

„Je to prevádzkovo spoľahlivý viacúčelový voz, ktorý nám zaisťuje kvalitný zber a odvoz už pomaly desať rokov. Pritom je stále ako nový, na to množstvo hektárov a hmoty, čo cez neho prejde. V kopcoch dostáva veľa zabrať, ale je obratný a poradí si v každom teréne, predovšetkým pri zbere sena na menších pozemkoch. Z hľadiska ekonomiky môžeme povedať, že priniesol úsporu ľudí, času a pohonných hmôt, má malú potrebu príkonu, pracuje s traktorom 130 koní,“ uviedla ekonómka Margita Smolárová.

Spoľahlivá a výkonná je podľa vedenia družstva taktiež linka na kosenie a zhrňovanie, ktorú tvorí kombinácia čelnej žacej lišty NOVACAT 301 F alpha motion a zadnej žacej lišty NOVACAT 305 H. Za sezónu kombinácia urobí 800 ha v dvoch až troch kosbách, niekedy je i štvrtá kosba, podľa počasia. Všetku pokosenú hmotu po celú sezónu potom zhŕňa do riadkov dvojrotorový stranový zhrňovač TOP 662, ktorý zakúpili pred tromi rokmi.