Na vlastních pozemcích i ve službách

Na vlastních pozemcích i ve službách

Soukromý zemědělec Martin Kellner hospodaří společně s otcem Andělínem Kellnerem na Znojemsku. V současné době obdělávají 102 ha a zaměřují se na rostlinnou i živočišnou výrobu.

Půdy asi na desetině výměry jsou tam jílovité, jinak většinou hlinitopísčité a na třetině písčité a kamenité. Největší plochu zaujímají tržní plodiny, a to pšenice ozimá na 60 ha s průměrným výnosem okolo 6 tun, řepka ozimá na 17 ha s výnosem 3 tuny a konzumní brambory pěstují na 5 ha. Na zbývající ploše jsou krmné plodiny – kukuřice na siláž a vojtěška na seno pro výkrm býků.

„Na zpracování půdy využíváme od roku 2004 pluh SERVO 4 NOVA, o něco později jsme pořídili diskový podmítač TERRADISC 3000 a mechanický secí stroj VITASEM 300. Uvedené stroje pracují v agregaci s traktorem 125 k. Na pícniny máme starší obraceč EUROHIT 69 N a na seno lis ROLLPROFI 3200 LSC. Je to lis s rokem výroby 2004 a u nás pracuje teprve čtvrtou sezonu,“ vyjmenoval Martin Kellner. „Co se týče provozní spolehlivosti, nemůžeme si stěžovat. U strojů Pöttinger nám za roky užívání vychází vynikající poměr cena a výkon. Vhodné jsou do všech půdních podmínek a univerzálně použitelné. Diskový podmítač výborně promíchá půdu s rostlinnými zbytky a hlubší zpracování zajistí pluh. Se secím strojem jsme například zkoušeli set i kukuřici na siláž a porosty vyšly velmi dobře. Setí je rychlé, kvalitní a vzcházení rovnoměrné, chválí si to i soukromníci, kterým ve službách sejeme. Do služeb jezdíme se všemi stroji, podle zájmu a průběhu sezony.“ Nadšený je farmář také z lisu, se kterým udělá 600 balíků ve službách a pro potřeby vlastní živočišné výroby okolo 400 balíků. Celkem má lis od roku 2004 za sebou přibližně 41 tisíc balíků.