Farma drží rodinu pohromadě

Farma drží rodinu pohromadě

Na rodinné farmě v Jevišovicích na Znojemsku začali Auerovi hospodařit v roce 1992. Tehdy začínal otec Karel Auer na 56 ha společně se synem Karlem, který později farmu převzal. V současnosti obdělávají 193 ha orné půdy. Vypomáhá už také vnuk Karel, který studuje střední zemědělskou školu, i ostatní členové rodiny.

V živočišné výrobě chovají na farmě 70 býků a 150 prasat ve výkrmu, ale u chovu prasat je to otázka rentability, takže uvažují o jeho zrušení. Na orné půdě pěstují z tržních plodin ozimou pšenici a řepku, na výrobu krmiv kukuřici na siláž i na zrno, hrách, ječmen, oves a na seno vojtěšku a trávy. První stroj Pöttinger pořídili na farmu před dvanácti lety, a to diskový podmítač TERRADISC 4000. Dnes už slouží jen jako rezerva, protože letos ho nahradil výkonnější polonesený TERRADISC 6001 T. Pracuje s ním Karel Auer nejstarší a nemůže si ho vynachválit. „Záběr šest metrů je parádní, krásně kopíruje terén, gumový mačkací válec se pěkně čistí i za vlhčího počasí. Dělám s ním první podmítky, pustím ho do hloubky 8 cm a jedu. Potom následuje druhé zpracování na zapravení hnoje od býků a prasat. Podmítač hnůj rozbije na drobné částečky a pěkně zapraví. Za rok tak vyhnojíme asi třetinu pozemků,“ uvedl nejstarší zástupce farmy.

Nový TERRADISC pracuje v agregaci s traktorem 260 nebo 360 k a za sezonu udělá asi 400 ha. Nicméně na zpracování půdy mají na farmě ještě radličkový podmítač SYNKRO 4030 T NOVA, který velmi dobře pracuje se silnějším traktorem 360 k. Slouží na přípravu před setím řepky a pšenice do hloubky 12 až 18 cm a na části výměry dělá podzimní hlubší zpracování do 25 cm. Na hluboké zpracování do 30 cm využívají přes deset sezon šestiradličný pluh SERVO 65 NOVA, který připravuje pozemky na jaro pod kukuřici.

Kromě zpracování půdy neponechali náhodě na farmě v Jevišovicích ani kvalitní setí. „Mechanický secí stroj VITASEM 400 jsme po čtyřech sezonách v roce 2015 vyměnili za TERRASEM C6 ARTIS. Byla to dobrá volba a nejlepší investice, co jsme mohli udělat. Za strojem je vidět výborná práce. Je těžší a nenechává hroudy, ani když je sucho. Sejeme s ním všechny plodiny kromě kukuřice. S traktorem 260 k seje rychlostí kolem 12 až 13 km za hodinu, a to i v kopcovitém terénu. Za den například zaseje 30 až 40 ha řepky, přitom limitující je předseťová příprava podmítačem SYNKRO,“ vysvětlil farmář Karel Auer mladší. Univerzální secí stroj TERRASEM C6 ARTIS má podle farmáře vysokou výkonnost a porosty zakládá velmi kvalitně. Díky tomu začali u pšenice ozimé nastavovat výsevek na 180 až 200 kg osiva na hektar a u hybridní odrůdy výsevek dokonce snížili od 60 do 90 kg. To znamená nemalé úspory za osivo. „Secí stroj je provozně naprosto spolehlivý, zatím jsme s ním neměli žádný problém, jen běžné opotřebení. Dobře srovná pole a připraví si podmínky pro kvalitní seťové lůžko, seje rovnoměrně do přesně nastavené hloubky, co nastavíme, to vyseje. Také jeho seřízení a obsluha je snadná,“ dodal s uspokojením farmář.

Immer aktuell informiert

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Cookies usnadňuje poskytování našich webových stránek. Využitím našich služeb, souhlasíte s tím, že můžeme použít cookies. Více informací